Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

NAČINI PREHRANJEVANJA -NPH

NAČINI PREHRANJEVANJA – NPH TRAJANJE: 35 ur  IZVAJANJE: 2 uri na teden v enem polletju IZBEREJO UČENCI samo iz 9. razreda TEMATSKI SKLOPI: Prehranjenost Prehrana v različnih starostnih obdobjih Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja Prehrana v posebnih...

Neobvezni izbirni predmet šport

Neobvezni izbirni predmet šport je namenjen učencem 2. triade (4., 5., 6. razred) in vključuje vsebine, ki so prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) ter številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta...

NIP Tehnika

Razred: 4., 5. , 6. Število ur: 35 (1 ura tedensko) Izvajalec: Robert Hriberšek Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika učenci poglobijo svoja tehnična znanja, katera so se že spoznali v okviru rednega pouka. Pri delu se srečajo z njim novimi materiali, načini...

Poskusi v kemiji (POK) – 8. in 9. razred

POK je enoletni izbirni predmet, z možnostjo izbire v 8. ali 9. razredu in predstavlja nadgradnjo določenih vsebin predmeta kemija. Učencem omogoča, da s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela utrdijo, dopolnijo in razširijo znanje, spretnosti in veščine, ki so...

KMETIJSKA DELA

Predmet se izvaja v 7., 8. in 9. razredu, traja 35 ur (32 ur v devetem razredu). Namen predmeta je spoznavanje kmetijstva kot gospodarske panoge. Vzgaja in razvija pozitiven način sprejemanja kmetijstva z utrjevanjem zavesti o široki vlogi te dejavnosti v slovenskem...

PROJEKTI IZ FIZIKE IN TEHNIKE

ČAS TRAJANJA: 35 UR v 8.razredu , 32 ur v 9.razredu. Pouk fizike je v osnovni šoli velikokrat zelo abstrakten. Velik del učencev in učenk pa potrebuje za uspešno razmišljanje stik s konkretno situacijo. Vsestranska uporaba tehnike v vsakdanjem življenju omogoča...

OBDELAVA GRADIV- LES

Obdelava gradiv je enoletni izbirni predmet za učence in učenke  7. , 8. in 9. razreda. Čas trajanja: 35 ur Učenci spoznavajo gradivo – les ob oblikovanju in izdelavi uporabnih predmetov (leseni hotel za žuželke, parnik, stabilizator telefona…. ) Na ta...
Prilagodi izgled strani