Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Šolska knjižnica

V šolski knjižnici se učenci navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje, hkrati pa se v njej izvaja poučevanje in učenje učenja s pomočjo informacijskih virov v knjižnici, s katerim povečamo aktivnost učencev in jih navajamo na samostojno pridobivanje znanja in informacij.

Na knjižnih policah naše knjižnice je na voljo več kot 9600 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (videokasete, zgoščenke, zvočne kasete, elektronski viri) in 33 naslovov serijskih publikacij (revije,časopisi) za učence in strokovne delavce.

Čitalniški del sicer ni posebej ločen od preostale knjižnice, a je uporaben za listanje knjig, branje in tudi pisanje nalog, referatov ipd. V tem delu je 20 mizic, ki jih v času poučevanja knjižničnih informacijskih znanj postavimo v potrebne sklope.Najbolj priljubljen je »okrogli » ali cicibanski del z mehkimi naslonjači, kjer se sprostijo tudi starejši bralci.

POSTAVITEV GRADIVA

021209144820

Leposlovno gradivo je na knjižnih policah postavlje no v prostem pristopu po sistemu C, P, M in L.

C (do 9. leta starosti),

P (od 9. do 13. leta),

M od (13. do 15. leta) in

L (ljudsko).

STROKOVNO gradivo je postavljeno po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija), ki je enoten po vsem svetu in ima devet glavnih skupin:

0 SPLOŠNO.

1 FILOZOFIJA. Psihologija

2 VERSTVO. MITOLOGIJA

3 DRUŽBENE VEDE

5 NARAVOSLOVNE VEDE

6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA

7 UMETNOST

8 JEZIKOSLOVJE. KNJIŽEVNOST

9 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA

URNIK IZPOSOJE

KNJIŽNICA JE ODPRTA VSAK DAN MED 8. IN 13.30 URO.

Knjižnica je zaprta v času, ko v njej poteka pouk.

KNJIŽNIČNI RED

&

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni. Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

&

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici. Rok za izposojo gradiva je 18 dni in ga uporabniki lahko podaljšajo.

Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, ) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je načeloma možno izposoditi samo v čitalnici. Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, lahko si ga izposodijo tudi za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.

Učenci in učitelji si lahko gradivo izposojajo tudi med počitnicami. Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija.

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

&

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici veljajo naslednja pravila:
Česa v knjižnici ne počnem

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

· NE JEM IN NE PIJEM,

· SE NE LOVIM IN SKRIVAM,

· NE VPIJEM,

· NE TEKAM PO KNJIŽNICI,

· NE PREKLINJAM oz. GOVORIM GRDO,

· SE NE PRETEPAM,

· NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG,

· SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH,

· NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

· BEREM KNJIGE IN REVIJE,

· PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE,

· NAJDEM SVOJ MIR,

· SE UČIM,

· PIŠEM DOMAČO NALOGO,

· SE POGOVARJAM S PRIJATELJI,

VENDAR NE PREVEČ NAGLAS,

· REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE,

· BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD,

· UPORABLJAM RAČUNALNIK,

· POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.

Vse našteto čim večkrat ponavljam!

&

Uporaba računalnikov in tiskalnikov

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva, pregledovanje zgoščenk, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta. V knjižnici lahko učenci in učitelji uporabljajo tiskalnik.

Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.

Prepovedana je uporaba MSN in igric, obiskovanje spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje, brisanje nameščenih programov ali nameščanje programov in

uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

&

Knjižnično informacijska znanja

Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj (KIZ) v osnovni šoli za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kakovostnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav. KIZ zajemajo vse prvine informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Cilji in vsebine KIZ se uresničujejo od 1. do 9. razreda . Namenjene so jim po štiri pedagoške ure letno in jih izvajam knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih področij.

Branje je potovanje in knjige so čudežna dežela.

Doroteja Šrimpf, knjižničarka

Prilagodi izgled strani