Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Učna gradiva za šolsko leto 2024/2025

Spoštovani starši,

v šolskem letu 2024/2025 je izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada šole brezplačna za vse učence od 1. do 9. razreda. Učenci dobijo učbenike prvi teden pouka v novem šolskem letu in jih ob koncu šolskega leta vrnejo. Učenec mora plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

Prosim, da se na začetku šolskega leta s svojimi otroki pogovorite o skrbnem ravnanju z učbeniki, saj je nemogoče vsako leto nabavljati nove učbenike. Prav tako prosimo, da neovite učbenike ovijete in jih tako še dodatno zaščitite.

Za učence 1., 2. in 3. razreda nabavi šola iz sredstev učbeniškega sklada tudi delovne zvezke po izboru strokovnega aktiva učiteljev in jih da učencem v uporabo kot končnim uporabnikom prvi teden pouka v novem šolskem letu; za starše so brezplačni in jih učenci ne vračajo. Tudi učbenikov za 1. razred ne vračajo. Starši kupite samo potrebščine po izboru učiteljev.

Delovne zvezke in potrebščine po izboru učiteljev za učence od 4. do 9. razreda kupite starši sami.

Delovne zvezke (4.–9. razred) in ostale potrebščine lahko s priloženim seznamom kupite v katerikoli založbi ali trgovini ali pa elektronsko, preko spodaj zapisane povezave do spletnih naročilnic, kjer izberete razred, v katerem bo vaš otrok v naslednjem šolskem letu. Za pravilnost vnesenih potrebščin v spletnih aplikacijah (Kopija, Mladinska knjiga) šola ne odgovarja, zato priporočamo, da ob spletnem nakupu označene potrebščine za posamezni razred primerjate z objavljenimi seznami na spletni strani šole (pod tem dopisom).

V seznamih je navedeno tudi učno gradivo za nemščino, ki se izvaja fakultativno (3.–6. razred) ali kot izbirni predmet (7.–9. razred), zato ga potrebujejo le tisti učenci, ki so to dejavnost izbrali.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin:

Povezava do spletnih naročilnic:

Kopija-nova

Mladinska knjiga

 

Prilagodi izgled strani