Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Učna gradiva za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani starši,

v šolskem letu 2023/2024 je izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada šole brezplačna za vse učence od 1. do 9. razreda. Učenci dobijo učbenike prvi teden pouka v novem šolskem letu in jih ob koncu šolskega leta vrnejo. Učenec mora plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.

Za učence 1., 2. in 3. razreda nabavi šola iz sredstev učbeniškega sklada delovne zvezke po izboru strokovnega aktiva učiteljev in jih da učencem v uporabo kot končnim uporabnikom prvi teden pouka v novem šolskem letu; za starše so brezplačni in jih učenci ne vračajo. Starši kupite samo potrebščine po izboru učiteljev.

Delovne zvezke in potrebščine po izboru učiteljev za učence od 4. do 9. razreda kupite starši sami.

Delovne zvezke (4.–9. razred) in ostale potrebščine lahko s priloženim seznamom kupite v katerikoli založbi ali trgovini ali pa elektronsko, preko spodaj zapisane povezave do spletnih naročilnic, kjer izberete razred, v katerem bo vaš otrok v naslednjem šolskem letu.

V seznamih je navedeno tudi učno gradivo za nemščino, ki se izvaja fakultativno (3.–6. razred) ali kot izbirni predmet (7.–9. razred), zato ga potrebujejo le tisti učenci, ki so to dejavnost izbrali.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin:

Povezava do spletnih naročilnic:

Kopija nova

Mladinska knjiga

Prilagodi izgled strani