Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si
Pogum

Naša šola je kot implementacijska šola vključena v projekt Pogum, ki je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. Projekt bo trajal do 31. 12. 2022. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim lažje prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Učencem želimo približati in v njih spodbuditi podjetni način razmišljanja.
Cilj projekta je zagotovili šolarjem čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti ter usposobiti kako proaktivno in samoiniciativno delovati v svojem okolju in uresničiti lastne želje, zamisli, ideje in interese. Učenci bodo po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni in kompetentni posamezniki.

Glede na potrebe učencev, ki so jih učenci sporočali na šolskih skupnostih in šolskem parlamentu ter na podlagi ankete, ki smo jo izvedli med učitelji, kjer smo skupaj določali prioritete in izzive s katerimi se učenci srečujejo, smo se odločili, da bo naše področje na katerem bomo aktivno delovali v šolskem letu 2019/2020, poklicna in karierna orientacija in sicer, kako lahko učenci skozi praktične dejavnosti in s spoznavanjem sebe lažje izberejo svojo poklicno prihodnost.
Izbrali smo naslednje smernice v okviru sklopa Poklicna in karierna orientacija:

 • spodbujanje samo-motivacije učencev za pridobivanje znanja za poklic, ki so si ga izbrali,
 • spodbujanje delovnih navad in samostojnost,
 • priprava učencev na razgovore za službo,
 • seznanjanje učencev z možnimi poklici in spodbujanje k dovolj zgodnji odločitvi za poklic,
 • spoznavanje samega sebe, svojih potencialov, interesov in strasti na področju dela in izven dela,
 • razmišljanje o poklicni prihodnosti – katere probleme želimo reševati,
  oblikovanje lastnih poklicnih ciljev,
 • razvijanje vztrajnosti, predanosti in sledenja ciljem.

Pri učencih bomo razvijali naslednje veščine.

 • Ideje in priložnosti: odkrivanje priložnosti
 • Viri: samozavedanje in samoučinkovitost, motivacija in vztrajnost, mobiliziranje drugih
 • Aktivnosti: prevzemanje pobude, načrtovanje in vodenje, sodelovanje, izkustveno učenje

V projekt so vključeni vsi učenci in učitelji naše šole v vseh oblikah pouka, kot tudi v dnevih dejavnosti.
Člani šolskega tima, ki podrobneje organiziramo in spremljamo aktivnosti znotraj projekta smo Andreja Kuhar, Lidija Klančič, Nina Babič, Goran Tušak in Jasmina Voršič.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo celotnega projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Vodja projekta,
Andreja Kuhar

SIO-2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

http://www.eu-skladi.si/

 

Zdrava šola
… v pripravi.
Prva zaposlitev
… v pripravi.

POGUM

OPIS PROGRAMA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

SIO-2020
OPIS PROGRAMA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prilagodi izgled strani