Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Poskusi v kemiji (POK) – 8. in 9. razred

POK je enoletni izbirni predmet, z možnostjo izbire v 8. ali 9. razredu in predstavlja nadgradnjo določenih vsebin predmeta kemija. Učencem omogoča, da s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela utrdijo, dopolnijo in razširijo znanje, spretnosti in veščine, ki so...
Prilagodi izgled strani