Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

NIP Tehnika

Razred: 4., 5. , 6. Število ur: 35 (1 ura tedensko) Izvajalec: Robert Hriberšek Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika učenci poglobijo svoja tehnična znanja, katera so se že spoznali v okviru rednega pouka. Pri delu se srečajo z njim novimi materiali, načini...
Prilagodi izgled strani