Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si
Predstavitev

Predstavitev

Šolska svetovalna služba predstavlja prvi stik otrok in staršev s šolo, saj se z njo srečate že pri vpisu otrok v prvi razred. Kasneje je skozi leta šolanja vseskozi prisotna pri dejavnostih učencev. Delo šolske svetovalne službe zajema različna področja: Svetovanje...

Uporabne povezave

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Center za socialno delo Maribor Program MIRA je Nacionalni program duševnega zdravja, ki celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. Na povezavi najdemo informacije o duševnem zdravju na splošno, o iskanju...

Nadarjeni učenci

Odkrivanje nadarjenih učencev V postopku odkrivanja nadarjenih učencev sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba in starši. Odkrivanje poteka v treh stopnjah. Evidentiranje V prvi stopnji evidentiramo učence, ki bi lahko bili nadarjeni, na osnovi različnih...

Učenci s posebnimi potrebami

Učenci s posebnimi potrebami so: otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih...
Prilagodi izgled strani