Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Petošolci smo se pri pouku družbe srečali s sodelovalnim delom v skupini in izkustvenim učenjem. Učna ura je potekala na terenu, v bližnji okolici šole. Z aktivnostmi na prostem smo tako pridobivali nova znanja s področja orientacije. S pomočjo kompasa smo sprva določili smeri neba, nato pa smo v manjših skupinah reševali naloge orientacije. Pri dejavnostih smo uporabljali nepogrešljiva pripomočka: kompas in ročni zemljevid Slovenije.

Prilagodi izgled strani