Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju
Nosilec predmeta: Goran Tušak

Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet namenjen učencem 8. in 9. razreda.

Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni učilnici za tehniko in računalniški učilnici. Delo bo potekalo pretežno v praktični obliki. V ospredju je konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike.

Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij, prevladujejo pa tehnika in tehnologija, elektronika in računalništvo. Pri predmetu robotika v tehniki učenci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško vodenje, o čutilnikih (senzorjih), ki so vgrajeni v konstrukcijo in omogočajo povratno delovanje na krmilje. Seznanijo se s temeljnimi načeli računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej. Spoznajo različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo.

Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si pomagajo z uporabo sestavljank Lego Mindstorm, s katerimi gradijo delujoče robote in naprave, računalniško krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok.

Učenci lahko sestavijo tudi model robota sledilca, ki je predpripravljen v obliki kompleta (cena je 35€). S tem robotom se udeležijo tekmovanja osnovnošolcev, robot pa trajno ostane v njihovi lasti.

Prilagodi izgled strani