Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Komu je predmet namenjen?

Predmet je namenjen mladim naravoslovcem z željo po raziskovanju rastlin in živali, ki jih najdemo v našem okolju.

Kaj bomo počeli?

Raziskovali naravo:

 • ugotavljali na kakšne načine, se razširjajo semena rastlin,
 • ugotavljali, kako človek s kmetovanjem vpliva na naravne ekosisteme in bivalno okolje človeka,
 • sledili živalim, spremljali njihovo vedenje, gibanje, hranjenje,
 • spoznavali živa bitja, ki živijo v človeških bivališčih ali v njihovi bližini,
 • ter načine onesnaževanja kopnega, vode in zraka.

Cilji predmeta:

 • Razvijati pozitiven odnos do živega sveta,
 • Spoznati terenske in eksperimentalne metode dela,
 • Trdneje povezati teorijo z vsakdanjim življenjem,
 • Spoznati in poglobiti spoznanja o nujnosti sonaravnega bivanja,
 • Poglobiti spoznanja o nujnosti varovanja narave in živih bitij v njej.

Organizacija pouka:

 • enoletni predmet
 • obseg: 35 ur
 • izvajanje 1 ura tedensko, po dogovoru: terensko delo /2 uri

Kako bo delo potekalo?

V obliki raziskav, projektov

 • na terenu,
 • laboratorijsko.

Izbirni predmet se povezuje s predmetoma:

 • naravoslovje v 7. razredu in
 • biologija v 8. in 9. razredu.

Ocene se bodo pridobile na podlagi aktivnega raziskovalnega dela.

 

Nosilka: Petra Permozer

Prilagodi izgled strani