Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Obdelava gradiv je enoletni izbirni predmet za učence in učenke  7. , 8. in 9. razreda.

Čas trajanja: 35 ur

Učenci spoznavajo gradivo – les ob oblikovanju in izdelavi uporabnih predmetov (leseni hotel za žuželke, parnik, stabilizator telefona…. )

Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti posameznih vrst lesa, izbirajo ustrezna orodja in stroje.

Učenci:

  • si ob načrtovanju krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij,
  • se ob izdelavi navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli …),
  • si pridobijo izkušnje iz resničnega sveta,
  • urijo motoriko rok in telesa,
  • se učijo svoje izdelke tudi vrednotiti po funkcionalni, estetski in ekonomski plati,
  • z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.
Prilagodi izgled strani