Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Predmet se izvaja v 7., 8. in 9. razredu, traja 35 ur (32 ur v devetem razredu).

Namen predmeta je spoznavanje kmetijstva kot gospodarske panoge. Vzgaja in razvija
pozitiven način sprejemanja kmetijstva z utrjevanjem zavesti o široki vlogi te dejavnosti v
slovenskem prostoru.
Omogoča spoznavanje osnov kmetijske pridelave. Poseben pomen imata izobraževanje
učencev za pridelavo zdrave hrane ob sočasnem varovanju okolja, samooskrbe in usposabljanju
za varovanje pred kmetijskimi nesrečami in ukrepanje pri teh. Omogoča razvijanje praktičnih
spretnosti in veščin ter dejavnosti na polju, vrtu, sadovnjaku …

Seznanijo se s kmečkimi običaji, spoznavajo kmetijske rastline in živali, stare in avtohtone
pasme in sorte, okrasne rastline, gradijo zavest o pomenu urejenosti kmetij, ohranjanju stare
arhitekture, kulinarike ter izgled kmetije in vasi kot celote.

Obiskali bomo kmetijo, vrtnarijo, čebelarstvo, sodelovali z Biotehnično šolo. Učili se bomo, pridelovali, degustirali in svoje pridobljeno znanje delili z vrstniki, domačimi in učitelji.

Prilagodi izgled strani