UČITELJI

         

RAZREDNA STOPNJA

         
Razred in oddelek   Učitelji/-ica   Pogovorne ure
         
 1. a   Katarina Jurič   PET., 10:20–11:00 (po predhodni najavi)
Dodatni učitelj   Sonja Čokl   PET., 10.20–11.00
OPB        
1. b   Mateja Škalič   SRE., 9.20–10.00
Dodatni učitelj   Jožica Stojnšek   SRE., 9.20–10.00
OPB   Lidija Grgič   PON., 10.20 – 11.05 (po predhodni najavi)
jutranje varstvo   Jožica Stojnšek   SRE., 9.20 – 10.05 (po predhodni najavi)
         
2. a   Tanja Strelec    SRE., 10.20- 11.05 (po predhodni najavi)
OPB        
2. b   Nina Tomšič   TOR., 11.10–11. 55 (po predhodni najavi)
OPB        
         
3. a   Petra Smodič   TOR., 12.00–12.45 (po predhodni najavi)
OPB        
3. b   Iris Forjan   PET., 9.20–10.00
OPB        
         
4. a   Jožica Ljubej    
OPB        
4. b   Cvetka Dietner-Krajnc   PET., 8.20–9.05
OPB        
         
5. a   Senka Jauk   ČET., 12.00–12.45
5. b   Sara Glavič    SRE, 10.20-11.05
OPB        
         
    Jolanda Pukšič   PON., 12.00–12.45
    Domen Cajnkar    PET., 12.00-12.45
    Petra Permozer   PET., 12.00- 12.45(po predhodni najavi)
    Suzana Knap   SRE., 11.45- 12.30
    Lidija Grgič   PON., 10.20 – 11.05 (po predhodni najavi)
    Nika Švaljek    TOR., 12.45 – 13.30
    Katja Stampfer Kuharič    TOR, 13.40 – 14.20
         
         
TJA   Andreja Kuhar   PET., 12.50–13.35

 

 

 

UČITELJI

       

PREDMETNA STOPNJA

       
Učitelj/-ica Predmet Razrednik Pogovorne ure
       
Klemen Markelj TJA, SLJ 6. a  TOR., 11.10–11.55
Alenka Protner FIZ, TIT 6. b PON., 10.20–11.05
Petra Kozar Bežan GVZ 7. a  SRE., 11.10 – 11. 55
Andreja Černe Novak SLJ 7. b PON., 12.50–13.35
Matjaž Ezgeta TJA 8. a PON., 12.50–13.35
Karmen Fošnarič Kozar MAT 8. b SRE., 12.00–12.45
Robert Hriberšek TIT 9. a  TOR. 10.20 – 11.05
Anita Škraban NEM, GEO 9. b ČET., 8.20–9.05
Sabina Grabar SLJ   PON., 12.00–12.45
Saša Šauperl ZGO, DKE, GEO   ČET., 12.00-12.45
Doroteja Šrimpf RAD, KID    
Goran Tušak RAI, MAT, MME   PON., 9.20–10.05 (po predhodni najavi)
Jasmina Voršič KEM, NAD   SRE., 10.20–11.05
Jelka Marin DSP   SRE., 8.20-9.05
Mitja Kovačič ŠPO, OPB, IŠP    ČET 11.00 – 11.55
Nina Babič DSP    
Olga Pečnik ŠPO, ŠSP   ČET., 11.10 – 11.55 
Stojan Berlič GEO   SRE., 9.20–10.05 (po predhodni prijavi na e-mail)
Suzana Knap LUM, OPB, LS   SRE., 11.45–12.30
Violeta Ravnjak SLO, TJA   SRE., 12.00-12.45
Vitoslava Kos MAT   PON., 9.20–10.05
Vesna Madžarac NAR,  BIO GOS    PON., 10.20–11.05
Domen Cajnkar DKE    PET., 12.00-12.45
Danijela Pećanac učna pomoč    

 

OSTALI DELAVCI

     
Delavec   Funkcija
     
Damir Orehovec   ravnatelj
Jasmina Voršič   pomočnica ravnatelja
Nina Babič   šolska psihologinja
Jelka Marin   specialna pedagoginja
Doroteja Šrimpf   knjižničarka
Danijela Pećanac   pomoč učencem
Aleksandra Markuš   tajnica
Vesna Buček   računovodkinja
Darko Kermavc   hišnik
Avni Benčuku   urejevalec okolja
Marjeta Kolmančič   informatorka
Marija Fras   kuharica
Marija Vajnhandl   pomočnica kuharice – čistilka
Darja Cimerman   čistilka
Zdenka Hunjadi   čistilka
Darinka Lončarič   čistilka
Tomka Lukić   čistilka
Katja Hunjadi   čistilka
Zvonka Mlakar   čistilka