UČITELJI

RAZREDNA STOPNJA

Razred in oddelek Učitelji/-ica Pogovorne ure
 1. a Tanja Strelec torek, 10.30- 11.15 (po predhodni najavi)
Dodatni učitelj Jožica Stojnšek torek, 10.30- 11.15 ( po predhodni najavi)
OPB Jožica Stojnšek

Barbara Gerečnik

torek, 10.30- 11.15 ( po predhodni najavi)

torek, 10.30–11.15

1. b Nina Tomšič petek, 10. 30 – 11. 15 (po predhodni najavi)
Dodatni učitelj Sonja Čokl petek, 10. 30 – 11. 15 (po predhodni najavi)
OPB Eva Visinski torek, 10.30 – 11.15
2. a Petra Smodič ponedeljek, 12.10 – 12.55
OPB Petra Permozer četrtek, 9. 25 – 10. 10 (po predhodni najavi)
2. b Lidija Grgič sreda, 11.20-12.05
OPB Barbara Gerečnik

Suzana Knap

torek, 10.30–11.15

četrtek, 11.20 – 12.05

3. a Lidija Klančič sreda, 8. 20 – 9. 05 (po predhodni najavi)
OPB Laura Vilčnik Kurnik sreda, 8.20 – 9.05
3. b Mateja Škalič ponedeljek, 12.10–12.55
OPB Tanja Špes ponedeljek, 10.30 – 11.55 (po predhodni najavi)
JV I. VIO Sonja Čokl,
Alenka Protner,
Petra Smodič,
Materja Škalič,
Jožica Stojnšek
4. a Jožica Ljubej sreda, 10.30–11.15
OPB Jolanda Pukšič ponedeljek, 12.10-12.55
4. b Cvetka Dietner-Krajnc petek, 9.25–10.10
OPB Robert Hriberšek
Domen Cajnkar
torek, 9.25-10.10
5. a Senka Jauk ponedeljek, 12.25 – 13.10
OPB Jolanda Pukšič ponedeljek, 12.10-12.55
5. b Sara Glavič petek, 11.20–12.05
OPB Robert Hriberšek
Domen Cajnkar
ponedeljek, 12.10-12.55
JV I. VIO Lidija Grgič,
Mateja Škalič,
Lidija Klančič,
Cvetka Dietner-Krajnc
TJA Andreja Kuhar Ponedeljek, 13.45 (ob predhodni najavi)

UČITELJI

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj/-ica Predmet Razrednik Pogovorne ure
Matjaž Ezgeta TJA 6. a četrtek, 9.25–10.10
Karmen Fošnarič Kozar MAT 6. b sreda, 9.25–10.10
Domen Cajnkar ZGO, DKE 7. a torek, 9.25–10.10
Sabina Grabar SLJ 7. b torek, 11.20–12.05
Klemen Markelj TJA, SLJ 8. a četrtek, 10.30–11.15
Alenka Protner FIZ, TIT 8. b
Petra Kozar Bežan GVZ 9. a sreda, 12. 10 – 12. 55
Andreja Černe Novak SLJ 9. b ponedeljek, 10.30–11.15
Robert Hriberšek TIT sreda, 11.20 – 12.05
Anita Škraban NEM, GEO
Goran Tušak MAT, MME, RVT torek, 8.25–10.10 (po predhodni najavi)
Jasmina Voršič KEM, NAD ponedeljek, 10.30–11.15
Jelka Marin DSP ponedeljek, 11.20-12.05
Mitja Kovačič ŠPO, OPB, IŠP
Nina Babič DSP
Olga Pečnik ŠPO, ŠSP petek, 9. 25 – 10. 10
Stojan Berlič GEO sreda, 9. 25 – 10. 10 (po predhodni najavi)
Suzana Knap LUM, OPB, LS četrtek, 11.20-12.05
Violeta Ravnjak SLO, TJA sreda, 10. 30–11. 15 (po predhodni najavi)
Nika Švaljek MAT sreda, 9.25 – 10.10
Vesna Madžarac NAR,  BIO, GOS
Doroteja Šrimpf DSP, knjižnica
Tanja Špes ponedeljek, 10. 30–11. 15 (po predhodni najavi)
Lavra Vilčnik Kurnik sreda, 8.20–9.05
Barbara Gerečnik torek, 10.30–11.15
Eva Visinski torek, 10.30–11.15

OSTALI DELAVCI

Delavec Funkcija
Damir Orehovec ravnatelj
Jasmina Voršič pomočnica ravnatelja
Nina Babič šolska psihologinja
Jelka Marin specialna pedagoginja
Doroteja Šrimpf knjižničarka
Estelle Polič psihologinja – DSP
Aleksandra Markuš tajnica
Violeta Adamič, Vesna Buček računovodkinja
Darko Kermavc hišnik
Marija Fras kuharica
Marija Vajnhandl pomočnica kuharice – čistilka
Darja Cimerman čistilka
Zdenka Hunjadi čistilka
Darinka Lončarič čistilka
Tomka Lukić čistilka
Katja Hunjadi čistilka
Zvonka Mlakar čistilka