UČITELJI

         

RAZREDNA STOPNJA

         
Razred in oddelek   Učitelji/-ica   Pogovorne ure
         
 1. a   Petra Smodič   sreda; 12.05 – 12.55 (po predhodni najavi)
Dodatna učiteljica   Barbara Gerečnik   ponedeljek; 12.10.-12.55 (po predhodni najavi)
OPB1        
1. b   Petra Simonič   torek; 12.10 – 12.55 (po predhodni najavi)
Dodatna učiteljica   Sonja Čokl   torek; 12.10-12.55 (po predhodni najavi)
OPB2        
         
2. a   Lidija Klančič   ponedeljek, 10. 30 – 11. 15 (po predhodni najavi)
OPB3   Suzana Knap   ponedeljek, 11.20 -12.05 (po predhodni najavi)
2. b   Mateja Škalič   četrtek, 11.20–12.05 (po predhodni najavi)
OPB4   Petra Permozer   sreda, 12.10 – 12.55 (po predhodni najavi)
3. a   Tanja Strelec   torek, 9. 25 – 10. 10 (po predhodni najavi)
OPB5   Jolanda Pukšič   ponedeljek, 12.10 – 12.55 (po predhodni najavi)
3. b   Nina Tomšič   sreda, 11. 20 – 12.05 (po predhodni najavi)
OPB6   Eva Visinski    
JV I. VIO:        
    Alenka Protner    
    Sonja Čokl    
1. a   Barbara Gerečnik    
    Alenka Protner    
    Eva Visinski    
1. b   Sonja Čokl    
    Eva Visinski    
2. a   Klaudija Muršec    
2. b  

Vesna Medved

   
3. a, b  

Sonja Čokl

   
   

Petra Smodič

   
   

Tanja Strelec

Mateja Škalič

Petra Marovt

   
4. a   Jožica Ljubej   petek, 10.30 – 11.15 (po predhodni najavi)
OPB        
4. b
  Cvetka Dietner Krajnc   petek, 9.25 – 10.10 (po predhodni najavi)
OPB        
5. a   Senka Jauk   četrtek, 11.20 – 12.05 (po predhodni najavi)
5. b   Sara Glavič   četrtek, 11.20 – 12.05 (po predhodni najavi)
OPB        

TJA, 1.-3.r, 4.a

 

TJA, 4.b, 5.b

 

 

Lavra Vilčnik Kurnik

Kuhar Andreja

 

Ponedeljek, 9.25 – 10.10 (po predhodni najavi)

Pon, 8.20 – 9.05 (po predhodni najavi)

 UČITELJI

       

PREDMETNA STOPNJA

       
Učitelj/-ica Predmet Razrednik Pogovorne ure
Klemen Markelj TJA, SLJ 6. a ponedeljek, 12.10–12.55 (po predhodni najavi)
Nika Švaljek MAT  6. b četrtek 11.20 – 12.05 (po predhodni najavi)
Petra Kozar Bežan GUM 7. a sreda, 12. 10 – 12. 55 (po predhodni najavi)
Andreja Černe Novak SLJ 7. b torek, 10.30–11.15 (po predhodni najavi)
Matjaž Ezgeta TJA 8. a ponedeljek: 10.30 – 11.15 (po predhodni najavi)
Karmen Fošnarič Kozar MAT 8. b četrtek, 11.20 – 12.05 (po predhodni najavi)
Nina Babič PSIH 9. a po dogovoru (02/450-38-18)
Sabina Grabar SLJ 9. b ponedeljek, 9.25–10.10 (po predhodni najavi)
Alenka Protner FIZ, TIT   sreda, 9.25–10.10 (po predhodni najavi) 
Robert Hriberšek TIT   četrtek, 12.10–12.55 (po predhodni najavi) 
Anita Škraban NEM, GEO   sreda, 9.25–10.10 (po predhodni najavi)
Goran Tušak UBE, RVT, MME   ponedeljek, 9.25–10.10 (po predhodni najavi)
Tina Steineker KEM   sreda, 12.10–12.55 (po predhodni najavi)
Jelka Marin DSP    
Blanka Mlakar DSP, MAT   četrtek, 11.20–12.05 (po predhodni najavi) 
Mitja Kovačič ŠPO, IŠP, ŠZZ   torek, 11.20 – 12.05 (po predhodni najavi)
Nina Babič DSP    
Karla Karnet ŠPO   sreda, 11.20–12.05 (po predhodni najavi) 
Suzana Knap LUM, OPB, LS   ponedeljek, 11.20 -12.05 (po predhodni najavi)
Violeta Ravnjak SLO, TJA   ponedeljek, 11.20–12.05 (po predhodni najavi)
Monika Trstenjak DSP   sreda, 12.10–12.55 (po predhodni najavi)
Vesna Madžarac NAR,  BIO, GOS   ponedeljek, 11.20 – 12.05 (po predhodni najavi)
Tina Oder TJN, DKE   ponedeljek, 8.20 – 9.05 (po predhodni najavi)
Doroteja Šrimpf DSP, knjižnica   ponedeljek, 12.00 – 13.00
Tanja Špes DSP    
Lavra Vilčnik Kurnik TJA   ponedeljek, 9.25 – 10.10 (po predhodni najavi)
Kristina Pečečnik ZGO   ponedeljek, 9.25–10.10 (po predhodni najavi)

OSTALI DELAVCI

     
Delavec   Funkcija
     
Jasmina Voršič   ravnateljica
Andreja Kuhar   pomočnica ravnateljice
Nina Babič   šolska psihologinja
Jelka Marin   specialna pedagoginja
Blanka Mlakar   specialna pedagoginja
Doroteja Šrimpf   knjižničarka
Tanja Špes   psihologinja – DSP
Aleksandra Markuš   tajnica
Violeta Adamič   računovodkinja
Vesna Medved   spremljevalka otroka
Klaudija Muršec   spremljevalka otroka
Anja Derbuc   spremljevalka otroka
Matej Pangerl   organizator šolske prehrane
Darko Kermavc   hišnik
Marija Fras   kuharica
Marija Veinhandl   pomočnica kuharice – čistilka
Darja Cimerman   čistilka
Zdenka Hunjadi   čistilka
Darinka Lončarič   čistilka
Breda Drofenik   čistilka
Katja Hunjadi   čistilka
Zvonka Mlakar   čistilka