UČITELJI

RAZREDNA STOPNJA

Razred in oddelek Učitelji/-ica Pogovorne ure
 1. a Petra Smodič ponedeljek: 8.20 – 9.05
Dodatni učitelj Jožica Stojnšek četrtek: 10.30 – 11.15
OPB Katja Stampfer Kuharič
1. b Iris Forjan četrtek, 8.20–9.05
Dodatni učitelj Sonja Čokl ponedeljek, 10.30-11.15
OPB Lidija Grgič četrtek, 12.10–12.55
jutranje varstvo Sonja Čokl
2. a Lidija Klančič tor., 9.25–10.10
OPB Petra Permozer petek, 12.10- 12.55
2. b Mateja Škalič pon, 12.10–12.55 (po najavi)
OPB Suzana Knap
3. a Tanja Strelec čet., 11.20–12.05
OPB Robert Hriberšek
3. b Nina Tomšič pon., 11.20–12.05 (po najavi)
OPB Nika Švaljek sreda, 10.30–11.15
4. a Jožica Ljubej
OPB Jolanda Pukšič ponedeljek, 12.10-12.55
4. b Cvetka Dietner-Krajnc torek, 8.20–9.05
OPB Domen Cajnkar sreda, 11.20-12.05
5. a Senka Jauk petek, 11. 20 – 12. 05
5. b Sara Glavič pon., 11.20–12.05
OPB
TJA Andreja Kuhar pon, 13.45 – 14. 30 (po najavi)

 

 

 

UČITELJI

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj/-ica Predmet Razrednik Pogovorne ure
Domen Cajnkar ZGO, DKE 7. a sreda, 11.20–12.05
Sabina Grabar SLJ 6.b sreda, 8.20–9.05
Klemen Markelj TJA, SLJ, ŠNO, VZM 7. a  ponedeljek, 9.25–10.10
Alenka Protner FIZ, TIT 7. b ponedeljek, 10.30–11.15
Petra Kozar Bežan GVZ 8. a sreda, 12. 10 – 12. 55
Danijela Pećanac SLJ 8. b sreda, 8.20–9.05
Matjaž Ezgeta TJA 6. a četrtek, 9.25 – 10.10
Karmen Fošnarič Kozar MAT 9. b sreda, 8.20–9.05
Robert Hriberšek TIT sreda, 10.30 – 11.15
Anita Škraban NEM, GEO
Saša Šauperl ZGO, DKE, GEO ponedeljek in sreda, 12.10 – 12.55
Doroteja Šrimpf DSP, knjižnica
Goran Tušak MAT, ROM torek, 8.20–9.05
Jasmina Voršič KEM, NAD ponedeljek, 10.30-11.15
Jelka Marin DSP petek, 10.30–11.15
Mitja Kovačič ŠPO, OPB, IŠP
Nina Babič DSP
Olga Pečnik ŠPO, ŠSP četrtek, 11.20 – 12.05
Stojan Berlič GEO sreda, 11.20–12.05
Suzana Knap LUM, OPB, LS ponedeljek, 11.20–12.05
Violeta Ravnjak SLO, TJA četrtek, 10.30–11.15
Vitoslava Kos MAT četrtek, 9.25–10.10
Vesna Madžarac NAR,  BIO, GOS torek, 8.20–9.05
Estelle Polič DSP petek, 11.20–12.05

 

OSTALI DELAVCI

Delavec Funkcija
Damir Orehovec ravnatelj
Jasmina Voršič pomočnica ravnatelja
Nina Babič šolska psihologinja
Jelka Marin specialna pedagoginja
Doroteja Šrimpf knjižničarka
Estelle Polič psihologinja – DSP
Aleksandra Markuš tajnica
Violeta Adamič, Vesna Buček računovodkinja
Darko Kermavc hišnik
Marija Fras kuharica
Marija Vajnhandl pomočnica kuharice – čistilka
Darja Cimerman čistilka
Zdenka Hunjadi čistilka
Darinka Lončarič čistilka
Tomka Lukić čistilka
Katja Hunjadi čistilka
Zvonka Mlakar čistilka