UČITELJI

         

RAZREDNA STOPNJA

         
Razred in oddelek   Učitelji/-ica   Pogovorne ure
         
 1. a   Lidija Klančič   ponedeljek, 10.30–11.15 (po predhodni najavi)
Dodatni učitelj   Sonja Čokl   ponedeljek, 10.30–11.15 (po predhodni najavi)
OPB   Petra Simonič   četrtek, 12.05–12.55 (po predhodni najavi)
1. b   Mateja Škalič   petek, 8.20–9.05 (po predhodni najavi)
Dodatni učitelj   Barbara Gerečnik   četrtek, 12.10–12.55 (po predhodni najavi)
OPB   Barbara Gerečnik   četrtek, 12.10–12.55 (po predhodni najavi)
         
2. a   Tanja Strelec   sreda, 9.30-10.10 (po predhodni najavi)
OPB        
2. b   Nina Tomšič   petek, 9. 25 – 10. 10 (po predhodni najavi)
OPB 2. – 5. razred   Eva Visinski   torek, 10.30–11.15 (po predhodni najavi)
    Petra Permozer   sreda, 11.20 – 12.05 (po predhodni najavi)
    Jolanda Pukšič   ponedeljek, 8.20-9.05 (po predhodni najavi)
    Robert Hriberšek   četrtek, 13.10 – 13.55 (po predhodni najavi)
    Jana Zadravec   sreda, 8.20-9.05 (po predhodni najavi)
    Tanja Špes   četrtek, 12.10 – 12.55 (po predhodni najavi)
    Suzana Knap    
    Sonja Čokl   ponedeljek, 10.30–11.15 (po predhodni najavi)
    Sara Glavič   četrtek, 9.25–10.10 (po predhodni najavi)
         
3. a   Petra Smodič   sreda; 10.30 – 11.15 (po predhodni najavi)
         
3. b   Lidija Grgič   petek, 11. 15-12. 10 (po predhodni najavi)
         
JV I. VIO   Martina Oder   ponedeljek, 9.25 – 10.10 (po predhodni najavi)
    Alenka Protner    
    Cvetka Dietner Krajnc   ponedeljek, 10.30–11.15 (po predhodni najavi)
    Lidija Klančič   ponedeljek, 10.30–11.15 (po predhodni najavi)
    Petra Smodič   sreda; 10.30 – 11.15 (po predhodni najavi)
    Lidija Grgič   petek, 11. 15-12. 10 (po predhodni najavi)
         
5. a   Senka Jauk   četrtek, 8.20–9.05 (po predhodni najavi)
         
5. b   Sara Glavič   četrtek, 9.25–10.10 (po predhodni najavi)
         
TJA    Lavra Vilčnik Kurnik   četrtek, 10.30-11.15 (po predhodni najavi)

UČITELJI

       

PREDMETNA STOPNJA

       
Učitelj/-ica Predmet Razrednik Pogovorne ure
       
Petra Kozar Bežan GUM 6. a torek, 11.20-12.05 (po predhodni najavi)
Andreja Černe Novak SLJ 6. b petek, 10.30-11. 15 (po predhodni najavi)
Matjaž Ezgeta TJA 7. a petek, 9.25 – 10.10 (po predhodni najavi)
Karmen Fošnarič Kozar MAT 7. b Petek, 11.20-12.05 (po predhodni najavi)
Jana Zadravec ZGO, DKE 8. a sreda, 8.20-9.05 (po predhodni najavi)
Sabina Grabar SLJ 8. b torek, 10.30–11.15 (po predhodni najavi)
Klemen Markelj TJA, SLJ 9. a torek, 10.30–11.15 (po predhodni najavi)
Alenka Protner FIZ, TIT 9. b sreda, 11.15-12.00 (po predhodni najavi) 
Robert Hriberšek TIT   četrtek, 13.10 – 13.55 (po predhodni najavi)
Anita Škraban NEM, GEO   petek, 8.20-9.05 (po predhodni najavi)
Goran Tušak MAT, ROM   torek, 8.20–9.05 (po predhodni najavi)
Teja Pintarič KEM   ponedeljek, 12:15-13:00 ( po predhodni najavi)
Jelka Marin DSP   ponedeljek, 12.10-12.55 (po predhodni najavi po mailu ali službenem telefonu)
Mitja Kovačič ŠPO, IŠP, ŠZZ   četrtek, 12.10–12.55 (po predhodni najavi)
Nina Babič DSP    
Olga Pečnik ŠPO, ŠSP   sreda, 9.25–10.10 (po predhodni najavi)
Suzana Knap LUM, OPB, LS   četrtek, 11.20- 12.05 (po predhodni najavi)
Violeta Ravnjak SLO, TJA   ponedeljek, 10.30 – 11.15 (po predhodni najavi)
Nika Švaljek MAT   petek, 11.20-12.05 (po predhodni najavi)
Vesna Madžarac NAR,  BIO, GOS    
Martina Oder TJN    
Doroteja Šrimpf DSP, knjižnica    
Tanja Špes DSP   četrtek, 12.10 – 12.55 (po predhodni najavi)
Lavra Vilčnik Kurnik TJA   četrtek, 10.30-11.15 (po predhodni najavi)

OSTALI DELAVCI

     
Delavec   Funkcija
     
Jasmina Voršič   vršilka dolžnosti ravnatelja
Andreja Kuhar   pomočnica ravnatelja
Nina Babič   šolska psihologinja
Jelka Marin   specialna pedagoginja
Doroteja Šrimpf   knjižničarka
Tanja Špes   psihologinja – DSP
Aleksandra Markuš   tajnica
Violeta Adamič   računovodkinja
Vesna Medved   spremljevalka otroka
Klaudija Muršec   spremljevalka otroka
Darko Kermavc   hišnik
Marija Fras   kuharica
Marija Vajnhandl   pomočnica kuharice – čistilka
Darja Cimerman   čistilka
Zdenka Hunjadi   čistilka
Darinka Lončarič   čistilka
Breda Drofenik   čistilka
Katja Hunjadi   čistilka
Zvonka Mlakar   čistilka