UČITELJI

RAZREDNA STOPNJA

Razred in oddelek Učitelji/-ica Pogovorne ure
 1. a Katarina Jurič PET., 10:20–11:00 (po predhodni najavi)
Dodatni učitelj Sonja Čokl PET., 10.20–11.00
OPB
1. b Mateja Škalič SRE., 9.20–10.00
Dodatni učitelj Jožica Stojnšek SRE., 9.20–10.00
OPB Lidija Grgič PON., 10.20 – 11.05 (po predhodni najavi)
jutranje varstvo Jožica Stojnšek SRE., 9.20 – 10.05 (po predhodni najavi)
2. a Tanja Strelec  SRE., 10.20- 11.05 (po predhodni najavi)
OPB
2. b Nina Tomšič TOR., 11.10–11. 55 (po predhodni najavi)
OPB
3. a Petra Smodič TOR., 12.00–12.45 (po predhodni najavi)
OPB
3. b Iris Forjan PET., 9.20–10.00
OPB
4. a Jožica Ljubej
OPB
4. b Cvetka Dietner-Krajnc PET., 8.20–9.05
OPB
5. a Senka Jauk ČET., 12.00–12.45
5. b Sara Glavič  SRE, 10.20-11.05
OPB
Jolanda Pukšič PON., 12.00–12.45
Domen Cajnkar  PET., 12.00-12.45
Petra Permozer PET., 12.00- 12.45(po predhodni najavi)
Suzana Knap SRE., 11.45- 12.30
Lidija Grgič PON., 10.20 – 11.05 (po predhodni najavi)
Nika Švaljek  TOR., 12.45 – 13.30
Katja Stampfer Kuharič  TOR, 13.40 – 14.20
TJA Andreja Kuhar PET., 12.50–13.35

 

 

 

UČITELJI

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj/-ica Predmet Razrednik Pogovorne ure
Klemen Markelj TJA, SLJ 6. a  PET., 11.10–11.55
Alenka Protner FIZ, TIT 6. b PON., 10.20–11.05
Petra Kozar Bežan GVZ 7. a  SRE., 11.10 – 11. 55
Andreja Černe Novak SLJ 7. b PON., 12.50–13.35
Matjaž Ezgeta TJA 8. a PON., 12.50–13.35
Karmen Fošnarič Kozar MAT 8. b SRE., 12.00–12.45
Robert Hriberšek TIT 9. a  TOR. 10.20 – 11.05
Anita Škraban NEM, GEO 9. b ČET., 8.20–9.05
Sabina Grabar SLJ PON., 12.00–12.45
Saša Šauperl ZGO, DKE, GEO ČET., 12.00-12.45
Doroteja Šrimpf RAD, KID
Goran Tušak RAI, MAT, MME PON., 9.20–10.05 (po predhodni najavi)
Jasmina Voršič KEM, NAD SRE., 10.20–11.05
Jelka Marin DSP SRE., 8.20-9.05
Mitja Kovačič ŠPO, OPB, IŠP  ČET 11.00 – 11.55
Nina Babič DSP
Olga Pečnik ŠPO, ŠSP ČET., 11.10 – 11.55
Stojan Berlič GEO SRE., 9.20–10.05 (po predhodni prijavi na e-mail)
Suzana Knap LUM, OPB, LS SRE., 11.45–12.30
Violeta Ravnjak SLO, TJA SRE., 12.00-12.45
Vitoslava Kos MAT PON., 9.20–10.05
Vesna Madžarac NAR,  BIO GOS PON., 10.20–11.05
Domen Cajnkar DKE  PET., 12.00-12.45
Danijela Pećanac učna pomoč

 

OSTALI DELAVCI

Delavec Funkcija
Damir Orehovec ravnatelj
Jasmina Voršič pomočnica ravnatelja
Nina Babič šolska psihologinja
Jelka Marin specialna pedagoginja
Doroteja Šrimpf knjižničarka
Danijela Pećanac pomoč učencem
Aleksandra Markuš tajnica
Vesna Buček računovodkinja
Darko Kermavc hišnik
Avni Benčuku urejevalec okolja
Marjeta Kolmančič informatorka
Marija Fras kuharica
Marija Vajnhandl pomočnica kuharice – čistilka
Darja Cimerman čistilka
Zdenka Hunjadi čistilka
Darinka Lončarič čistilka
Tomka Lukić čistilka
Katja Hunjadi čistilka
Zvonka Mlakar čistilka