Delavci šole, učenci in starši si s skupnimi močmi prizadevamo ustvariti prijazno, varno, kvalitetno, otrokom zanimivo in vzpodbudno šolo, kjer bomo gojili spoštljive, odkrite, strpne in dosledne medsebojne odnose.

vizija