V okviru šolske svetovalne službe deluje na šoli šolska psihologinja. Specialna pedagoginja celostno obravnava otroke s posebnimi potrebami, sodeluje z učitelji in starši z namenom, da bi se ti otroci bolje integrirali v skupino in bili kar se da uspešni tudi na učnem področju.

Delo šolske psihologinje zajema v prvi vrsti reševanje različnih težav in stisk učencev v smislu individualnega in skupinskega dela ter sodelovanje s starši in učitelji v smislu boljšega psiho -socialnega razvoja naših učencev. V zaključnih razredih je zelo pomembna poklicna orientacija, torej pomoč učencem in njihovim staršem ob vpisu v nadaljnje izobraževanje (predavanje za starše, individualna svetovanja, interpretacija testnih rezultatov, vodenje vpisnega postopka). Šolska psihologinja koordinira tudi izvajanje koncepta odkrivanja nadarjenih učencev, (ki vključuje tudi psihološko testiranje) in vodi vpis šolskih novincev.

V okviru preventivnih dejavnosti bomo organizirali različna predavanja za otroke in starše, in sicer glede na aktualno problematiko, zagotovo pa preventivo odvisnosti od drog v 7.r in preventivo nasilja med vrstniki v 5.r ter spolno vzgojo v 9.r. Obvladovanje nasilja v šolskem prostoru ostaja dolgoročni celostni projekt šole. Dejavnosti bodo potekale v vseh razredih, v preventivo bodo vključeni tudi učitelji in starši.

Šolska psihologinja v okviru zmožnosti ureja tudi denarne težave, vezane na šolsko prehrano, letovanja, šolo v naravi, nakup delovnih zvezkov ipd. Z njo se bodo učenci, predstavniki skupnosti učencev in šolskega parlamenta srečevali na mesečnih srečanjih, starši pa na svetu staršev.

Dobro sodelovanje s starši je ključno za spremljanje učencev in sprotno reševanje različnih težav, zato si bomo prizadevali, da bi to sodelovanje še okrepili.

Šolska psihologinja bo vesela vaših pobud in sodelovanja.