PRIPOROČILA STARŠEM ZA POMOČ OTROKU PRI ŠOLSKEM DELU:

DOMAČE NALOGE so pomemben del učnega uspeha učenca.
V nadaljevanju nekaj predlogov za delo doma.
Pomagajte otroku organizirati potrebščine, ki jih potrebuje pri domači nalogi. Optimizirajte delovno okolje (umaknite motnje, otrok naj se uči glede na svojo učno strategijo). Otrok naj pospravi z mize vse tiste stvari, ki na delovno mizo ne sodijo. Naučite ga uporabljati planer. Skupaj pripravita urnik za izdelovanje domačih nalog in bodita dosledna. Jasno ločite čas za igro in učenje. Na začetku otroku pomagajte, potem pa se umaknite. Preverite znanje. Bodite zgled. Bodite pozitivni in vzpodbudni. Bodite svetovalci (ne delajte domačih nalog namesto otroka). Prepoznajte situacije, ko otrok potrebuje dodatno pomoč, in čim prej poiščite pomoč. Pregledujte otrokov napredek (ocene, počutje, vedenje). Nagrajujte otrokovo doseganje ciljev. Otrok naj igra vlogo učitelja. Domače naloge vedno povezujte z otrokovimi interesi in močnimi področji.

Prilagoditve za učence, ki imajo TEŽAVE PRI BRANJU
Danes ima marsikateri učenec odpor do branja. Kljub vsem prizadevanjem staršev in učiteljev je odpor do branja tako velik, da učenec zaradi tega ne napreduje v znanju in učenju v šoli.
Uporaba barvne prosojnice pri branju, večji list za preverjanje znanja, izbor besedil za branje (brez motečih ilustracij), dvo ali več kolonski tekst (do 40 znakov s presledki), branje s prstom, upoaba bralnega ravnika, bralnega okenčka, branje besedila z nižjo stopnjo zahtevnosti, branje kot ritual, kot prijetno doživetje, oproščeni glasnega branja pred celim razredom, dovolj časa za usvajanje posameznih črk, besed, pojmov, večanje besednega zaklada, ustne vaje za lažje branje na glas, možnost, da jim vprašanja pri kontrolni nalogi nekdo prebere (skrajni primer).

Prilagoditve za učence, ki imajo TEŽAVE PRI PISANJU
Pisanje, branje, računanje so veščine, ki jih učenec potrebuje za uspešno usvajanje novega znanja in izkušenj.
Večji list za preverjanje in ocenjevanje znanja, konsistentna velikost in font črk, učni listi nazorni in jasni, upoštevati tempo pisanja, pisanje črk v rižu-mivki, podaljšan čas pisanja kontrolnih nalog, možnost uporabe slovarja za preverjanje črkovanja besed, poudarek na ustnem delu, možnost uporabe računalnika (v skrajnem primeru), zaradi težav s črkovanjem niso slabše ocenjeni.

UČNI TIPI

VIZUALNI tip: uči se tako, da vidi

Vizualni tip dosega najboljše učne uspehe, če bere in si snov ponazori v obliki slik in grafik, opazuje dogajanje ali si stvari predstavlja v slikah. Druge učinkovite učne strategije za ta učni tip so zapisovanje ključnih besed in uporaba označevalcev besedila. Vizualnim tipom je pogosto težko dojeti in zapomniti si govorjene informacije.

Primernni učni pripomočki: slike, učni posterji, učne kartice in kartoteke, videoposnetki, skice, knjige in označevalci besedila.

AVDITIVNI tip: uči se tako, da posluša

Avditivni tip se najbolje nauči to, kar sliši. Z lahkoto dojema, si zapomni in podaja ustne razlage. Pri učenju mu pomagajo tudi samogovori. Rad ima, da ga prijatelji in družinski člani sprašujejo, kar se je naučil. Hitro ga začnejo motiti razni zvoki. Avditivni tip se pogosto slabše spominja stvari, ki jih je samo videl.

Primerni učni pripomočki: učne avdiokasete, videoposnetki in pogovori.

MOTORIČNI tip: uči se z gibi

Za motorični tip je pomembno, da se učenja udeleži z vsem telesom. Najbolje se uči tako, da dela, izvaja. Da lahko ostane pozoren, potrebuje dovolj gibanja.

Primerni učni pripomočki: igra vlog, posnemanje in gibanje.

Interaktivne naloge za utrjevanje poštevanke najdete na:

http://www.zupca.net

http://www.dups.si

http://www2.arnes.si

Literatura:

K. Kolb, F. Miltner: Otroci se zlahka učijo. Ljubljana: Mladinska knjiga 2005

Zbrala in uredila: Jerneja Lisjak