PRIPOROČILA STARŠEM ZA POMOČ OTROKU PRI ŠOLSKEM DELU:

DOMAČE NALOGE so pomemben del učnega uspeha učenca.
V nadaljevanju nekaj predlogov za delo doma.
Pomagajte otroku organizirati potrebščine, ki jih potrebuje pri domači nalogi. Optimizirajte delovno okolje (umaknite motnje, otrok naj se uči glede na svojo učno strategijo). Otrok naj pospravi z mize vse tiste stvari, ki na delovno mizo ne sodijo. Naučite ga uporabljati domači urnik. Skupaj pripravite urnik za izdelovanje domačih nalog in bodite dosledni. Jasno ločite čas za igro in učenje. Na začetku otroku pomagajte, potem pa se umaknite. Preverite znanje. Bodite zgled. Bodite pozitivni in vzpodbudni. Bodite svetovalci (ne delajte domačih nalog namesto otroka). Prepoznajte situacije, ko otrok potrebuje dodatno pomoč in čim prej poiščite pomoč. Pregledujte otrokov napredek (ocene, počutje, vedenje). Nagrajujte otrokovo doseganje ciljev. Otrok naj igra vlogo učitelja. Domače naloge vedno povezujte z otrokovimi interesi in močnimi področji.

POMOČ OTROKOM, KI IMAJO TEŽAVE PRI PISANJU

Otrokom lahko veliko pomagate tudi starši.
http://www.svet-center-mb.si/images/stories/disgrafija_web.pdf

POMAGAJMO OTROKU PRI BRANJU

http://www.svet-center-mb.si/images/stories/knjizice/branje%20PDF.pdf

POMAGAJMO OTROKU PRI RAZUMEVANJU MATEMATIČNIH VSEBIN

http://www.svet-center-mb.si/images/stories/scomsm_mat_e.pdf

POMAGAJMO OTROKU PRI SMOTRNI RABI DIGITALNIH TEHNOLOGIJ

http://www.svet-center-mb.si/images/stories/Pdf/bro%C5%A1ura_digitalni_svet__web.pdf

UČNI STILI ALI TIPI  Priprava in izdelava e-gradiv, kakovostna e-izobraževanja | B2

VIZUALNI ali VIDNI UČNI tip: uči se tako, da vidi

Vizualni tip dosega najboljše učne uspehe, če bere in si snov ponazori v obliki slik in grafik, opazuje dogajanje ali si stvari predstavlja v slikah. Druge učinkovite učne strategije za ta učni tip so zapisovanje ključnih besed in uporaba označevalcev besedila. Vizualnim tipom je pogosto težko dojeti in zapomniti si govorjene informacije.

Primernni učni pripomočki: slike, učni posterji, učne kartice in kartoteke, videoposnetki, skice, knjige in označevalci besedila.

AVDITIVNI  ali SLUŠNI UČNI tip: uči se tako, da posluša

Avditivni tip se najbolje nauči to, kar sliši. Z lahkoto dojema, si zapomni in podaja ustne razlage. Pri učenju mu pomagajo tudi samogovori. Rad ima, da ga prijatelji in družinski člani sprašujejo, kar se je naučil. Hitro ga začnejo motiti razni zvoki. Avditivni tip se pogosto slabše spominja stvari, ki jih je samo videl.

Primerni učni pripomočki: učne avdiokasete, videoposnetki in pogovori.

GIBALNI ali KINESTETIČNI UČNI tip: uči se z gibi

Za gibalni učni tip je pomembno, da se učenja udeleži z vsem telesom. Najbolje se uči tako, da dela, izvaja. Da lahko ostane pozoren, potrebuje dovolj gibanja.

Primerni učni pripomočki: igra vlog, posnemanje in gibanje.

MEŠANI UČNI tip:

Obstajajo tudi mešani učni tipioz. stili učenja:

  • vidno –gibalni učni stil,
  • vidno –slušni učni stil ter
  • gibalno -slušni učni stil

Za učitelje in njihove učence so najuspešnejše ure, ki vključujejo dejavnosti, ki pritegnejo vse tri tipe učencev –vidne, slušne in gibalne. Razlaga vsake snovi bi torej naj vsebovala učiteljevo ustno razlago in aktivnosti,v katerih bi učenci prisluhnili drug drugemu ter delili svoje izkušnje in mnenja; jasno demonstracijo ali slikovni material o obravnavani temi ter dejavnosti, ki učencem omogočajo gibanje med samo učno uro. Pri nekaterih snoveh je priporočilo mogoče bolj upoštevati, kot pri drugih.

Interaktivne naloge za utrjevanje UČNIH VSEBIN NAJDETE NA STRANEH:

http://www.zupca.net

http://www.dups.si

http://www2.arnes.si

Želim uspešne vaje učencem in staršem,

Jelka Marin, spec. ped.