01Sep/17

GUM OD 4-9

4. RAZRED Preverjanje in ocenjevanje znanja stopnja: Minimalni standardi znanja stopnja: Temeljni standardi znanja stopnja: Višji standardi znanja poje enoglasne ljudske in umetne pesmi pleše ljudske plese razlikuje vokalno, vokalno-inštrumentalno in inštrumentalnoPreberi več…