1. Izberi razred, ki ga obiskuješ.
  2. Natančno preberi navodila nalog za posamezni dan in jih reši.
  3. V primeru težav se obrni na učitelja predmeta preko eAsistenta staršev (sporočila/komunikacija).