KOLEDAR DELA

V šolskem letu 2019/20 bomo uresničili 188 dni pouka (deveti razred 181 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, tehniške dneve, šolo v naravi itd.

S poukom smo začeli v ponedeljek, 2. septembra 2019. Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij, za vse ostale razrede se pouk konča 24. junija 2020.

KONFERENČNA OBDOBJA

POLLETJE TRAJANJE  OCENJEVALNEGA  OBDOBJA
PRVO OD 1. SEPTEMBRA 2019

DO 31. JANUARJA 2020

ZA VSE RAZREDE
DRUGO OD 1. FEBRUARJA 2020

DO 15. JUNIJA 2020

ZA 9. RAZRED
OD 1. FEBRUARJA 2020

DO 24. JUNIJA 2020

ZA 1. – 8. RAZREDA

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

DEVETI RAZREDI

V šolskem letu 2019/20 bo za devete razrede na koncu šolskega leta obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenskega jezika, matematike in biologije.

REDNI ROK
torek, 7. maj SLOVENŠČINA
četrtek, 9. maj MATEMATIKA
ponedeljek, 13. maj BIOLOGIJA

ŠESTI RAZREDI

Nacionalno preverjanje učencev v 6. razredu je tudi obvezno.

ROKI   PREVERJANJA
torek, 7. maj SLOVENŠČINA
četrtek, 9. maj MATEMATIKA
ponedeljek, 13. maj ANGLEŠČINA

IZPITI

Morebitni popravni, predmetni in razredni izpiti bodo:

  • za predmete fleksibilnega predmetnika, ki se zaključijo v prvem ocenjevalnem obdobju od 1. februarja do 8. marca 2020,
  • za 9. razrede od 16. junija do 29. junija in od 18. do 31. avgusta 2020,
  • za ostale od 26. junija do 9. julija in od 18. do 31. avgusta 2020.


POČITNICE

Jesenske                             od 28. oktobra do 1. novembra 2019

Novoletne                          od 24. decembra do 2. januarja 2020

Zimske                               od 24. februarja do 28. februarja 2020

Prvomajske                        od 27. aprila do 2.  maja 2020

Poletne                               od 24. junija do 31. avgusta 2020

 

OSTALI PROSTI DNEVI

Pouka prost dan:                  petek, 3. januar 2020

Kulturni praznik:                 sobota, 8. februar 2020

Velikonočni ponedeljek:      ponedeljek, 13. april 2020

DELOVNE SOBOTE

/

VALETA

Valeta za devete razrede bo v soboto, 13. 6. 2020.

RAZDELITEV SPRIČEVAL

 1. 06. 2019 – učencem 9. razreda
 2. 06. 2019 – učencem od 1. do 8. razreda

RAZPORED  ŠOLSKIH UR IN ODMOROV

0. ura 7.30 – 8.15 1. odmor 8.15  –  8.20
1. ura 8.20 – 9.05 2. odmor 9.05  –  9.25
2. ura 9.25 – 10.10 3. odmor 10.10  –  10.30
3. ura 10.30 – 11.15 4. odmor 11.15  –  11.20
4. ura 11.20 – 12.05 5. odmor 12.05  –  12.10
5. ura 12.10– 12.55 6. odmor 12.55 – 13.15
6. ura 13.15 – 14.00 7. odmor 14.00 – 14.55
7. ura 14.55 – 15.40

Pouk v 1. razredu se začne ob 8. uri in traja do 11.45 ter nima klasične razporeditve šolskih ur in odmorov.

Peta ura v 4. in 5. razredu zaradi kosila traja od 12.25 do 13.10.

JUTRANJE VARSTVO

 • Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00.
 • Za učence od 2. do 5. razreda devetletke šola na željo staršev organizira jutranje varstvo od 7.15 do 8.15. Stroške jutranjega varstva poravnajo starši.

OPB

 • Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na željo staršev vključijo v podaljšano bivanje, ki traja vsak dan do 17.05.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

GOVORILNE URE

Vsak razrednik izvede v vsakem ocenjevalnem obdobju vsaj en roditeljski sestanek.

Skupne pogovorne  ure v popoldanskem času so praviloma vsak tretji delovni četrtek v mesecu ob 17.30,  takrat so staršem na voljo za pogovor vsi učitelji.

         

MESEC DAN
september 19.
oktober 17.
november 21.
december 19.
januar 16.
februar 20.
marec 19.
april 16.
maj 21.

                              

SVET STARŠEV

Člani sveta staršev se bodo praviloma sestajali:

 • oktober 2019 ob 17.30
 • januar 2020 ob 18.30
 • maj 2020 ob 18.30

Svet staršev lahko po potrebi skliče njegov predsednik tudi zunaj navedenih terminov.

Starše vabimo, da se čimbolj vključujejo v življenje in delo na šoli, še zlasti pri dnevih dejavnostih in drugih projektih šole. Splesti želimo čim tesnejše vezi, saj  lahko le tako uspešno uresničujemo skupne cilje.