KOLEDAR DELA

V šolskem letu 2017/18 bomo uresničili 189 dni pouka (deveti razred 182 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, tehniške dneve, šolo v naravi itd.

S poukom smo začeli v petek, 1. septembra 2017. Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij, za vse ostale razrede se pouk konča 22. junija 2018.

 

KONFERENČNA OBDOBJA

POLLETJE

TRAJANJE OCENJEVALNEGA OBDOBJA

PRVO OD 1. SEPTEMBRA 2017

DO 31. JANUARJA 2018

ZA VSE RAZREDE
DRUGO OD 1. FEBRUARJA 2018

DO 15. JUNIJA 2018

 

ZA 9. RAZRED

OD 1. FEBRUARJA 2018

DO 22. JUNIJA 2018

ZA 1. – 8. RAZREDA

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

DEVETI RAZREDI

V šolskem letu 2017/18 bo za devete razrede na koncu šolskega leta obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenskega jezika, matematike in glasbene umetnosti.

 

 ROKI PREVERJANJA

petek, 4. maj SLOVENŠČINA
ponedeljek, 7. maj MATEMATIKA
sreda, 9. maj GLASBENA UMETNOST

 ŠESTI RAZREDI

Nacionalno preverjanje učencev v 6. razredu je od letošnjega šolskega leta tudi obvezno.

 

 ROKI     PREVERJANJA
petek, 4. maj  SLOVENŠČINA
ponedeljek, 7. maj MATEMATIKA
sreda, 9. maj ANGLEŠČINA

 

IZPITI

    • za predmete fleksibilnega predmetnika, ki se zaključijo v prvem ocenjevalnem obdobju od 5. marca do 9. marca 2018,
    • za 9. razrede od 18. junija do 2. julija in od 20. do 31. avgusta 2018,
    • za ostale od 26. junija do 9. julija in od 20. do 31. avgusta 2018.

 
POČITNICE

Jesenske                             od 30. oktobra do 3. novembra 2017

Novoletne                            od 23. decembra do 2. januarja 2018

Zimske                                od 25. februarja do 2. marca 2018

Prvomajske                        od 27. aprila do 2.  maja 2018

Poletne                               od 24. junija do 31. avgusta 2018

 

OSTALI PROSTI DNEVI

Kulturni praznik:                  četrtek, 8. februar 2018

Dan šole:                              petek, 9. februar 2018

Velikonočni ponedeljek:      ponedeljek, 2. april 2018

 

DELOVNE SOBOTE

  • sobota, 7. 4. 2018  – športni dan

VALETA

Valeta za devete razrede bo v petek, 8. 6. 2018.

 

RAZDELITEV SPRIČEVAL

15. 06. 2018 – učencem 9. razreda

22. 06. 2018 – učencem od 1. do 8. razreda

 

RAZPORED  ŠOLSKIH UR IN ODMOROV

 

1. ura

7.30 – 8.15

1. odmor

8.15  –  8.20

2. ura

8.20 – 9.05

2. odmor

9.05  –  9.20

3. ura

9.20 – 10.05

3. odmor

10.05  –  10.20

4. ura

10.20 – 11.05

4. odmor

11.05  –  11.10

5. ura

11.10 – 11.55

5. odmor

11.55  –  12.00

6. ura

12.00 – 12.45

6. odmor

12.45 – 12.50

7. ura

12.50 – 13.35

7. odmor

13.35 – 13.40

8. ura

13.40 – 14.25

 

 

 

JUTRANJE VARSTVO

 

  • Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00.
  • Za učence od 2. do 5. razreda devetletke šola na željo staršev organizira jutranje varstvo od 7.15 do 8.15. Stroške jutranjega varstva poravnajo starši.

OPB

  • Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na željo staršev vključijo v podaljšano bivanje, ki traja vsak dan do 16.55.

 

GOVORILNE URE

Vsak razrednik izvede v vsakem ocenjevalnem obdobju vsaj en roditeljski sestanek.

Skupne pogovorne  ure v popoldanskem času so praviloma vsak tretji delovni četrtek v mesecu ob 17.30,  takrat so staršem na voljo za pogovor vsi učitelji.

                                          

 
MESEC

DAN

september

14.

oktober

19.

november

16.

december

14.

januar

18.

februar

15.

marec

15.

april

19.

maj

17.

 

 

SVET STARŠEV

Člani sveta staršev se bodo praviloma sestali

2. oktobra 2017 ob 17.30

18. januar 2018 ob 18.30

19. april 2018 ob 18.30

Svet staršev lahko po potrebi skliče njegov predsednik tudi zunaj navedenih terminov.