KOLEDAR DELA

V šolskem letu 2018/19 bomo uresničili 188 dni pouka (deveti razred 182 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, tehniške dneve, šolo v naravi itd.

S poukom smo začeli v ponedeljek, 3. septembra 2018. Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij, za vse ostale razrede se pouk konča 24. junija 2019.

KONFERENČNA OBDOBJA

POLLETJE

TRAJANJE OCENJEVALNEGA OBDOBJA

PRVO OD 1. SEPTEMBRA 2017

DO 31. JANUARJA 2018

ZA VSE RAZREDE
DRUGO OD 1. FEBRUARJA 2018

DO 15. JUNIJA 2018

 

ZA 9. RAZRED

OD 1. SEPTEMBRA 2018

DO 31. JANUARJA 2019

ZA 1. – 8. RAZREDA

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

DEVETI RAZREDI

V šolskem letu 2018/19 bo za devete razrede na koncu šolskega leta obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenskega jezika, matematike in likovne umetnosti.

 ROKI PREVERJANJA

torek, 7. maj SLOVENŠČINA
četrtek, 9. maj MATEMATIKA
ponedeljek, 13. maj LIKOVNA UMETNOST

 

ŠESTI RAZREDI

Nacionalno preverjanje učencev v 6. razredu je od letošnjega šolskega leta tudi obvezno.

ROKI   PREVERJANJA
torek, 7. maj SLOVENŠČINA
četrtek, 9. maj MATEMATIKA
ponedeljek, 13. maj ANGLEŠČINA

IZPITI

 • za predmete fleksibilnega predmetnika, ki se zaključijo v prvem ocenjevalnem obdobju od 25. februarja do 1. marca 2019,
 • za 9. razrede od 17. junija do 1. julija in od 19. do 30. avgusta 2019,
 • za ostale od 26. junija do 9. julija in od 20. do 30. avgusta 2019.


POČITNICE

Jesenske                             od 29. oktobra do 2. novembra 2018

Novoletne                          od 24. decembra do 2. januarja 2019

Zimske                               od 18. februarja do 22. februarja 2019

Prvomajske                        od 29. aprila do 3.  maja 2019

Poletne                               od 24. junija do 31. avgusta 2019

 

OSTALI PROSTI DNEVI

Kulturni praznik:                 petek, 8. februar 2019

Velikonočni ponedeljek:      ponedeljek, 22. april 2019

Dan šole:                              petek, 24. maj 2019

 

DELOVNE SOBOTE

 • sobota, 29. 9. 2018 – športni / naravoslovni dan
 • sobota, 2. 2. 2019 – tehniški dan
 • sobota, 11. 5. 2019 – športni/naravoslovni/tehniški dan

VALETA

Valeta za devete razrede bo v petek, 31. 5. 2019.

 

RAZDELITEV SPRIČEVAL

 1. 06. 2019 – učencem 9. razreda
 2. 06. 2019 – učencem od 1. do 8. razreda

RAZPORED  ŠOLSKIH UR IN ODMOROV

1. ura 7.30 – 8.15 1. odmor 8.15  –  8.20
2. ura 8.20 – 9.05 2. odmor 9.05  –  9.25
3. ura 9.25 – 10.10 3. odmor 10.10  –  10.30
4. ura 10.30 – 11.15 4. odmor 11.15  –  11.20
5. ura 11.20 – 12.05 5. odmor 12.05  –  12.10
6. ura 12.10 – 12.55 6. odmor 12.55 – 13.00
7. ura 13.00 – 13.45 7. odmor 13.45 – 13.50
8. ura 13.50 – 14.35    

 

JUTRANJE VARSTVO

 

 • Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00.
 • Za učence od 2. do 5. razreda devetletke šola na željo staršev organizira jutranje varstvo od 7.15 do 8.15. Stroške jutranjega varstva poravnajo starši.

OPB

 • Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na željo staršev vključijo v podaljšano bivanje, ki traja vsak dan do 17.05.

GOVORILNE URE

Vsak razrednik izvede v vsakem ocenjevalnem obdobju vsaj en roditeljski sestanek.

Skupne pogovorne  ure v popoldanskem času so praviloma vsak tretji delovni četrtek v mesecu ob 17.30,  takrat so staršem na voljo za pogovor vsi učitelji.

                                          

MESEC

DAN

september

20.

oktober

18.

november

15.

december

20.

januar

17.

februar

14.

marec

21.

april

18.

maj

16.

 

SVET STARŠEV

Člani sveta staršev se bodo praviloma sestajali:

 • september 2018 ob 17.30,
 • januar 2019 ob 18.30,
 • april 2019 ob 18.30,

Svet staršev lahko po potrebi skliče njegov predsednik tudi zunaj navedenih terminov.

Starše vabimo, da se čimbolj vključujejo v življenje in delo na šoli, še zlasti pri dnevih dejavnostih in drugih projektih šole. Splesti želimo čim tesnejše vezi, saj  lahko le tako uspešno uresničujemo skupne cilje.