KOLEDAR DELA

V šolskem letu 2020/21 bomo uresničili 190 dni pouka (deveti razred 183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, tehniške dneve, šolo v naravi itd.

S poukom smo začeli v torek, 1. septembra 2020. Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij, za vse ostale razrede se pouk konča 24. junija 2021.

KONFERENČNA OBDOBJA

POLLETJE TRAJANJE  OCENJEVALNEGA  OBDOBJA
PRVO OD 1. SEPTEMBRA 2020DO 29. JANUARJA 2021 ZA VSE RAZREDE
DRUGO OD 30. JANUARJA 2021DO 15. JUNIJA 2021 ZA 9. RAZRED
OD 30. JANUARJA 2021DO 24. JUNIJA 2021 ZA 1. – 8. RAZREDA

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

DEVETI RAZREDI

V šolskem letu 2020/21 bo za devete razrede na koncu šolskega leta obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenskega jezika, matematike in biologije.

REDNI ROK
torek, 4. maj SLOVENŠČINA
četrtek, 6. maj MATEMATIKA
ponedeljek, 10. maj BIOLOGIJA

ŠESTI RAZREDI

Nacionalno preverjanje učencev v 6. razredu je tudi obvezno.

ROKI   PREVERJANJA
torek, 4. maj SLOVENŠČINA
četrtek, 6. maj MATEMATIKA
ponedeljek, 10. maj ANGLEŠČINA

IZPITI

Morebitni popravni, predmetni in razredni izpiti bodo:

  • za predmete fleksibilnega predmetnika, ki se zaključijo v prvem ocenjevalnem obdobju od 15. februarja do 26. februarja 20201
  • za 9. razrede od 16. junija do 30. junija in od 18. do 31. avgusta 2021,
  • za ostale od 26. junija do 9. julija in od 18. do 31. avgusta 2021.


POČITNICE

Jesenske                             od 26. oktobra do 1. novembra 2020

Novoletne                          od 25. decembra do 2. januarja 2021

Zimske                               od 15. februarja do 19. februarja 2021

Prvomajske                        od 27. aprila do 2.  maja 2021

Poletne                               od 28. junija do 31. avgusta 2021

 

OSTALI PROSTI DNEVI

Pouka prost dan:                 ponedeljek, 26. april 2021

Kulturni praznik:                ponedeljek, 8. februar 2021

Velikonočni ponedeljek:      ponedeljek, 5. april 2021

DELOVNE SOBOTE

/

VALETA

Valeta za devete razrede bo v petek, 11. 6. 2021

RAZDELITEV SPRIČEVAL

 1. 06. 2021 – učencem 9. razreda
 2. 06. 2021 – učencem od 1. do 8. razreda

RAZPORED  ŠOLSKIH UR IN ODMOROV

0. ura 7.30 – 8.15 1. odmor 8.15  –  8.20
1. ura 8.20 – 9.05 2. odmor 9.05  –  9.25
2. ura 9.25 – 10.10 3. odmor 10.10  –  10.30
3. ura 10.30 – 11.15 4. odmor 11.15  –  11.20
4. ura 11.20 – 12.05 5. odmor 12.05  –  12.10
5. ura 12.10– 12.55 6. odmor 12.55 – 13.10
6. ura 13.10 – 13.55 7. odmor 13.55 – 14.00
7. ura 14.00 – 14.45 8. odmor 14.45 – 14.50
8. ura 14.50 – 15.35

JUTRANJE VARSTVO

 • Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.15.
 • Za učence od 2. do 5. razreda devetletke šola na željo staršev organizira jutranje varstvo od 7.00 do 8.15. Stroške jutranjega varstva poravnajo starši.

OPB

 • Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na željo staršev vključijo v podaljšano bivanje, ki traja vsak dan do 17.05.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

GOVORILNE URE

Vsak razrednik izvede v vsakem ocenjevalnem obdobju vsaj en roditeljski sestanek.

Skupne pogovorne  ure v popoldanskem času so praviloma vsak tretji delovni četrtek v mesecu ob 17.30,  takrat so staršem na voljo za pogovor vsi učitelji.


MESEC DAN
oktober 22.
november 19.
december 17.
januar 14.
februar 25.
marec 18.
april 15.
maj 20.

                              

SVET STARŠEV

Člani sveta staršev se bodo praviloma sestajali:

 • 1. oktober 2020 ob 17.30
 • 11. januar 2021 ob 18.30
 • 20. maj 2021 ob 18.30

Svet staršev lahko po potrebi skliče njegov predsednik tudi zunaj navedenih terminov.

Starše vabimo, da se čimbolj vključujejo v življenje in delo na šoli, še zlasti pri dnevih dejavnostih in drugih projektih šole. Splesti želimo čim tesnejše vezi, saj  lahko le tako uspešno uresničujemo skupne cilje.