01Sep/17

Vzgojni načrt

VZGOJNI NAČRT  OŠ Martina Konšaka Maribor 1. UVOD Na osnovi 60. d člena Zakona o osnovni šoli želimo z vzgojnim načrtom na šoli določiti načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot izPreberi več…