01Sep/17

Multimedija (MME)

Minimalni standardi: zna obrazložiti pojem večpredstavnost; izdela preprosto elektronsko predstavitev, z upoštevanjem delitve vsebine (uvodni, ključni diapozitiv, vsebina, zaključni diapozitiv). Pri predstavitvi vsebine uporabi slike, vgrajene samooblike in spletne povezave; pozna pojemPreberi več…

01Sep/17

Vzgojni načrt

VZGOJNI NAČRT  OŠ Martina Konšaka Maribor 1. UVOD Na osnovi 60. d člena Zakona o osnovni šoli želimo z vzgojnim načrtom na šoli določiti načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot izPreberi več…