15. 6. 2020, ponedeljek

9. 6. 2020, torek

8.6.2020, ponedeljek


4. 6. 2020, četrtek


2. 6. 2020, torek


1. 6. 2020, ponedeljek


29. 5. 2020, petek


28. 5. 2020, četrtek


27. 5. 2020, sreda


26. 5. 2020, torek


25. 5. 2020, ponedeljek


22. 5. 2020, petek

TJA-9A/B-2.SK-22.05.2020-Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


20. 5. 2020, sreda


19. 5. 2020, torek

TJA-9ab-2-sk-19.5.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


18. 5. 2020, ponedeljek


14. 5. 2020, četrtek

TJA-9ab-2.SK-14.5.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


13. 5. 2020, sreda


12. 5. 2020, torek

TJA-9.b-11.05.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


11. 5. 2020, ponedeljek

Navodila za ŠPO najdete v četrtovem urniku

Navodila za IPŠ- ODBOJKA najdete v četrtkovem urniku


7. 5. 2020, četrtek

TJA-9.B-2.skupina-7.5.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj

TJA-9.a/b-2. skupina-5.5.2020 – Navodila najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj

TJA-9b-2.skupina-23.3.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici.

TJA-9ab-2.SK-21.4.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


17. 4. 2020, petek


16. 4. 2020, četrtek

TJA-9-ab-2.SK-16.4.2020 – Navodila najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


10. 4. 2020, petek


9. 4. 2020, četrtek


8. 4. 2020, sreda


7. 4. 2020, torek

TJA-9b-7.4.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


3. 4. 2020, petek

TJA-9.A-in-9.B-3.4.2020 – Navodila najdete v Google učilnici.


1. 4. 2020, sreda

TJA-9.b-1.4.2020 Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


31. 3. 2020, torek


30. 3. 2020, ponedeljek

TJA-9-30.3.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj

TJA-9.b-27.3.2020 – Navodila za delo najdete v spletni učilnici Google Classroom. LP Klemen Markelj


26. 3. 2020, četrtek


25. 3. 2020, sreda

TJA-9b-2SK.-25.3.2020 Vse zaposlitve najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj


24. 3. 2020, torek


23. 3. 2020, ponedeljek

TJA-9.r-2. SK-23.3.2020 – Vsa navodila najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj

20. 3. 2020, petek

TJA-9R-2SK-20.3.2020 Vse zaposlitve najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj

Učenci 1. skupine 9.ab TJA, vabim vas v spletno učilnico EAsistenta XOOLTIME! Navodila za delo najdete v spletni učilnici in tudi tukaj, na spletni strani. Lavra Vilčnik Kurnik


19. 3. 2020, četrtek

BIO-9.b-19.3.2020
Čezmerno potomstvo 19.3.2020
Okamnine ali fosili 19.3.2020


18. 3. 2020, sreda

TJA – 3.SKUPINA

TJA – Vsa navodila najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj

TJA – 2. SKUPINA
Vsa navodila boste prejeli v Google učilnico.

LP

Klemen Markelj


17. 3. 2020, torek

TJA – 3. SKUPINA

TJA – 2. SKUPINA
Vsa navodila ste prejeli v Google učilnico.

LP

Klemen Markelj


16. 3. 2020, ponedeljek

TJA – 2. SKUPINA

Vsa navodila glede šolskih obveznosti boste prejemali v Google Učilnico.
Koda za prijavo (samo za 2. skupino): lkl7424

Stay safe!

The Teacher

TJA – 1. SKUPINA

OBDELAVA UMETNIH MAS: Download: OGU 16

ZGO (9. b)

Učenci, pozdravljeni!

V nadaljevanju imate navodila za današnje delo pri zgodovini. Morebitna vprašanja v zvezi s šolskim delom mi lahko v času, ko nismo v šoli zastavite po elektronski pošti: domen.cajnkar@gmail.com ali po e-asistentu (če bo urejena komunikacija po e-asistentu).

Če vam bom dal za nalogo reševanje učnih listov ali odgovarjanje na vprašanja, boste lahko tudi te odgovore poslali na moj e-mail, da vam jih preverim. Sicer bomo pa vaše delo od doma preverili tudi, ko se vrnemo v šolo.

Uspešno delo in zdravje vam želim,

Domen Cajnkar

 NAVODILA ZA DELO

  1. Preberite podpoglavji Japonska želi vladati vzhodni Aziji v učbeniku na str. 22 in Italija želi obnoviti rimski imperij v učbeniku na strani 23.

Ti podpoglavji govorita o osvajanjih Italije in Japonske pred II. svetovno vojno.

  1. Iz priloženega dokumenta si v zvezek prepišite snov – samo podnaslova Italija in Japonska, ki sta na rumeni podlagi (če kdo še nima prepisane prejšnje snovi nad podnaslovom Italija, si naj prepiše tudi to). Lahko pa si dokument tudi natisnete in prilepite v zvezek, da vam ne bo treba prepisovati.
  1. Odgovori na vprašanje (odgovor zapiši v zvezek): Ali je bila taktika popuščanja zahtevam Nemčije, Italije in Japonske v tridesetih letih 20. stol. uspešna? Svoj odgovor utemelji.

GEOGRAFIJA

Pozdravljeni učenci in učenke 9. b,

danes pri geografiji preberite v učbeniku Geografija Slovenije od strani 95 do 98. Nato si uredite zapiske.

Na spodnji povezavi si podrobno oglejte opozorilno tablo, ki je postavljena  v Triglavskem narodnem parku in  v zvezke zapišite pravila, ki se jih moramo držati obiskovalci, da s svojim obiskom ne bi oškodovali naravne in kulturne dediščine.

https://mojalbum.com/pdmaticams/20130505-krasji-vrh/informacijska-tabla-ob-zacetku-poti/20747265/povecaj

NEMŠČINA

Pozdravljeni učenci in učenke 9. b,

za delo pri nemščini danes potrebujete učbenik Prima Plus 2. 1 stran 38 do 40.

  • rešite vajo 6. b (odgovorite na vprašanje: Kaj počneš, če ne smeš glesati televizije (Was machst du, wenn du zu Hause nicht fernsehen darfst?)
  • preglejte 9 fotografij televizijskih oddaj na str. 39 in prevedite besede, ki so zapisane pod njimi. V zvezek zapišite, katere radi gledate in katerih ne (Was siehst du gerne/ nicht gerne im Fernsehen?)
  • Preberite besedilo Deutsche Fernseh- und Radiosender in ga pisno prevedite. Pomagajte si s spletnim slovarjem PONS ali s katerim drugim prevajalnikom.
  • preberite pogovor med Andy-jem in njegovo mamo Du sollst …, dopolnite tabelo z modalnim glagolom sollen (naj bi), jo prepišete v zvezke in rešite naloge pod besedilom.