9. 4. 2020, četrtek


7. 4. 2020, torek

TJA-9a-7.4.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


6. 4. 2020, ponedeljek


3. 4. 2020, petek

TJA-9.A-in9.B-3.4.2020 – Navodila najdete v Google učilnici.


2. 4. 2020, četrtek

TJA-9.a-1.4.2020 Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


31. 3. 2020, torek


30. 3. 2020, ponedeljek

TJA-9-30.3.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


27. 3. 2020, petek

TJA-9.a-27.3.2020 – Navodila za delo najdete v spletni učilnici Google Classroom. LP Klemen Markelj


26. 3. 2020, četrtek

ŠPO- 9.a- 27.3.2020 Glej navodila v ponedeljek 23.3.


25. 3. 2020, sreda

TJA-9a-2SK.-25.3.2020 Vse zaposlitve najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj


24. 3. 2020, torek


23. 3. 2020, ponedeljek

TJA-9.r-2. skupina-23.3.2020 – Vsa navodila najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


20. 3. 2020, petek

TJA-9R-2SK-20.3.2020 Vse zaposlitve najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj

MAT-9A_SKUPINA_1_20_3

Učenci 1. skupine 9.ab TJA, vabim vas v spletno učilnico EAsistenta XOOLTIME! Navodila za delo najdete v spletni učilnici in tudi tukaj, na spletni strani. Lavra Vilčnik Kurnik


19. 3. 2020, četrtek

FIZ-9.A-19.3.2020

V google učilnici opravi vaje in naloge toplota in notranja energija.

MAT-9A_SKUPINA_1


18. 3. 2020, sreda

TJA – Vsa navodila najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj

TJA – 2. skupina: vsa navodila boste prejeli v Google Classroom.

LP

Klemen Markelj

SLJ (1. skupina): vsa navodila za delo ste prejeli v spletno učilnico.

Sabina Grabar

TJA – 3. SKUPINA

MAT-9A_SKUPINA_1


17. 3. 2020, torek

MAT-9A_SKUPINA_1

TJA- 3. SKUPINA


16. 3. 2020, ponedeljek

TJA – 1. SKUPINA

GEOGRAFIJA

Pozdravljeni učenci in učenke 9. a,

danes pri geografiji preberite v učbeniku Geografija Slovenije od strani 95 do 98. Nato si uredite zapiske.

Na spodnji povezavi si podrobno oglejte opozorilno tablo, ki je postavljena  v Triglavskem narodnem parku in  v zvezke zapišite pravila, ki se jih moramo držati obiskovalci, da s svojim obiskom ne bi oškodovali naravne in kulturne dediščine.

https://mojalbum.com/pdmaticams/20130505-krasji-vrh/informacijska-tabla-ob-zacetku-poti/20747265/povecaj

NEMŠČINA

Pozdravljeni učenci in učenke 9. a,

za delo pri nemščini danes potrebujete učbenik Prima Plus 2. 1 stran 38 do 40.

  • rešite vajo 6. b (odgovorite na vprašanje: Kaj počneš, če ne smeš glesati televizije (Was machst du, wenn du zu Hause nicht fernsehen darfst?)
  • preglejte 9 fotografij televizijskih oddaj na str. 39 in prevedite besede, ki so zapisane pod njimi. V zvezek zapišite, katere radi gledate in katerih ne (Was siehst du gerne/ nicht gerne im Fernsehen?)
  • Preberite besedilo Deutsche Fernseh- und Radiosender in ga pisno prevedite. Pomagajte si s spletnim slovarjem PONS ali s katerim drugim prevajalnikom.
  • preberite pogovor med Andy-jem in njegovo mamo Du sollst …, dopolnite tabelo z modalnim glagolom sollen (naj bi), jo prepišete v zvezke in rešite naloge pod besedilom.