9. 4. 2020, četrtek


8. 4. 2020, sreda


7. 4. 2020, torek

TJA-7b-7.4.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


6. 4. 2020, ponedeljek


3. 4. 2020, petek


2. 4. 2020, četrtek

TJA-7.b-1.4.2020 Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


31. 3. 2020, torek

TJA-7r-31.3.2020 – Naloge najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


30. 3. 2020, ponedeljek


27. 3. 2020, petek

ŠPO- 7.b- 27.3.2020 Glej navodila v ponedeljek 23.3.


26. 3. 2020, četrtek

NAR- 7.b 26.3.2020
Ogrodje in zaščita 7.b 26.3.2020

SPH-7.b-26.3.2020
Beljakovine-aminokisline 7.b 26.3.2020


25. 3. 2020, sreda


24. 3. 2020, torek

TJA-7.b-24.3.2020 – Zaposlitev najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj


23. 3. 2020, ponedeljek

NAR-7.b-23.3.2020
Izločala pri živalih 23.3.2020

Transportni sistem pri živalih 23.3.2020


20. 3. 2020, petek

TJA 7. b (MUS) – vsa navodila najdete v spletni Google učilnici. LP Klemen Markelj

SPH-7.b-19.3.2020
Priprava jedi z več beljakovinami

NAR -7.b-19.3.2020
Prebavila pri živalih 19.3.2020


18. 3. 2020, sreda

TJA (Klemen Markelj
Zaposlitev boste prejeli v Google učilnico.

LP

Klemen Markelj


17. 3. 2020, torek

TJA (Klemen Markelj)
Zaposlitev ste prejeli v Google učilnico
LP
Klemen Markelj

4.ura 7.b

To je vaša prva ura ŠPO na daljavo.

Pričnite z ogrevanjem celotnega telesa. Na mestu ponovite atletsko abecedo- skiping, striženje, hopsanje, džoging poskoke, poskoke po eni nogi, po drugi nogi, sonožne poskoke na mestu, levo, desno, naprej, nazaj….Da bo vadba prijetnejša, se lahko razgibavate tudi ob glasbi.

Odgovori ustno na vprašanja:

  1. Opiši tehniko teka?
  2. Razlika med tekom in hojo?
  3. Vaje atletske abecede uporabljamo za?
  4. Naštej vaje atletske abecede?
  5. Kaj je atletika?
  6. Kako delimo atletiko?
  7. Tek delimo na ?

Poišči na spletu.

Pazite nase, bodite zdrave, vaša učiteljica Olga

 

  1. ura 7.b

Naslednjo uro predlagam sprehod, oz. lahkoten tek po Stražunu ali v okolici igrišča v Brezju (ali v okolici vašega doma), z vmesnimi postajami, kjer se izdihate, naredite vaje za sprostitev in ponovno nadaljujete z lahkotnim tekom.  Tako boste postopoma pridobivali fizično in psihično kondicijo, da boste nekoliko pripravljene na nadaljne napore (športni dan).

Tecite sami, brez druženja s sošolci in prijatelji.

Naj bo ta pozitiven rek »Zdrav duh v zdravem telesu« vaš navdih.

Pazite na lastno varnost!

 


ZGO (17. 3.)

Učenci 7. b, pozdravljeni!

Morebitna vprašanja v zvezi s šolskim delom mi lahko v času, ko nismo v šoli zastavite po elektronski pošti: domen.cajnkar@gmail.com ali po e-asistentu (če bo urejena komunikacija po e-asistentu).

Če vam bom dal za nalogo reševanje učnih listov ali odgovarjanje na vprašanja, boste lahko tudi te odgovore poslali na moj e-mail, da vam jih preverim. Sicer bomo pa vaše delo od doma preverili tudi, ko se vrnemo v šolo.

Navodila za vaše današnje delo so v priloženi datoteki, ki si jo naložite na računalnik in jo odprete.

Uspešno delo in zdravje vam želim,

Domen Cajnkar


16. 3. 2020, ponedeljek

UBE – Poglavje 4 (delo s tabelami)
Učenci imajo dostop do e-gradiva. Predelajo poglavje 4A, 4B, 4C, 4D, 4E in 4F.
DN: Naredijo urnik in ga poljubno oblikujejo v tabeli. Pošljejo mi ga na mail ube(at)konsak.si zraven pripišejo svoje ime in priimek.

MATEMATIKA – nadaljujemo v delovnem zvezku – PARALELOGRAM. Pomagaj si z rešenimi primeri, preuči in zapiši lastnosti paralelogramov, načrtaj vsaj štiri primere.

SLOVENŠČINA

V prejšnjem tednu smo prebrali besedilo Odisej na otoku Kiklopov. Ogledali smo si tudi odlomek iz istoimenskega filma. Še enkrat preberi besedilo in v zvezek odgovori na vprašanja, zapisana v berilu  pod Pripoved je tudi tvoja (prve štiri točke). V mojem berilu je na str. 45, a ne vem, če se ujema s tvojim, saj imaš novejšo izdajo. Glede na opis v berilu Polifema tudi ilustriraj.

NEMŠČINA – ponedeljek, 16. 3. 2020

Pozdravljeni učenci in učenke 7. b,

pri nemščini danes preberite besedilo za nemško bralno značko EPI Lesepreis Achtung, Dinos!

Na besedilu si označite ključne besede, jih prepišite v zvezke in jih prevedite.