9. 4. 2020, četrtek


7. 4. 2020, torek


6. 4. 2020, ponedeljek


3. 4. 2020, petek


1. 4. 2020, sreda


31. 3. 2020, torek


30. 3. 2020, ponedeljek


27. 3. 2020, petek

ŠPO- 7.a- 27.3.2020 Glej navodila v ponedeljek 23.3.


26. 3. 2020, četrtek


25. 3. 2020, sreda


24. 3. 2020, torek

TJA -7a-2SK-17.3.2020 – Navodila najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj

ŠPO-7.a- 24.3.2020        Navodila na urniku ponedeljka 23.3.


23. 3. 2020, ponedeljek


20. 3. 2020, petek


19. 3. 2020, četrtek


18. 3. 2020, sreda

GEOGRAFIJA

  1. Najprej v zvezek prepišete spodnji del miselnega vzorca. V SDZ rešite vaje 39, 40 in 41.

2. Rešite delovni list za preverjanje, uporabljate atlas. Če ne moreš natisniti DL, pišeš odgovore v zvezek. Svoje odgovore preverite z zvezkom in SDZ. Pomoč: stojan@osbp.si

TJA -7a-2SK-17.3.2020 – Navodila najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 17.3.2020: TIT-7a-17

ZGO (7. a)

Učenci, pozdravljeni!

Morebitna vprašanja v zvezi s šolskim delom mi lahko v času, ko nismo v šoli zastavite po elektronski pošti: domen.cajnkar@gmail.com ali po e-asistentu (če bo urejena komunikacija po e-asistentu).

Če vam bom dal za nalogo reševanje učnih listov ali odgovarjanje na vprašanja, boste lahko tudi te odgovore poslali na moj e-mail, da vam jih preverim. Sicer bomo pa vaše delo od doma preverili tudi, ko se vrnemo v šolo.

Navodila za vaše današnje delo so v priloženi datoteki, ki si jo naložite na računalnik in jo odprete.

Uspešno delo in zdravje vam želim,

Domen Cajnkar


16. 3. 2020, ponedeljek

TJA

UBE – Poglavje 4 (delo s tabelami)
Učenci imajo dostop do e-gradiva. Predelajo poglavje 4A, 4B, 4C, 4D, 4E in 4F.
DN: Naredijo urnik in ga poljubno oblikujejo v tabeli. Pošljejo mi ga na mail ube(at)konsak.si zraven pripišejo svoje ime in priimek.

NEMŠČINA – ponedeljek, 16. 3. 2020

Pozdravljeni učenci in učenke 7. a,

pri nemščini danes preberite besedilo za nemško bralno značko EPI Lesepreis Achtung, Dinos!

Na besedilu si označite ključne besede, jih prepišite v zvezke in jih prevedite.