15. 6. 2020, ponedeljek

11. 6. 2020, četrtek

8. 6. 2020, ponedeljek

4. 6. 2020, četrtek

02. 06. 2020, torek

01. 06. 2020, ponedeljek

29. 05. 2020, petek

28. 05. 2020, četrtek

ŠPO – 10 – glej ponedeljkova navodila


 27. 05. 2020, sreda

ŠPO – 10. TEDEN – navodila so v ponedeljkovem urniku, 25.5.


26. 05. 2020, torek

ŠPO – 10.TEDEN – glej navodila iz ponedeljka,25.5.

Navodila za ODBOJKO se nahajajo v RaP zavitku


25. 05. 2020, ponedeljek


22. 05. 2020, petek


21. 05. 2020, četrtek


20. 05. 2020, sreda


19. 05. 2020, torek


18. 05. 2020, ponedeljek


15. 05. 2020, petek

GUM – nadaljujte z delom prejšnjega tedna – priprava izdelka za oceno.


14. 05. 2020, četrtek


13. 05. 2020, sreda


12. 05. 2020, torek


11. 05. 2020, ponedeljek

08. 05. 2020, petek

Navodila za ŠPO najdete v četrtkovem urniku


07. 05. 2020, četrtek


06. 05. 2020, sreda


05. 05. 2020, torek


04. 05. 2020, ponedeljek


24. 04. 2020, petek


23. 04. 2020, četrtek


22. 04. 2020, sreda

Navodila za RU – Socialne igre najdete na zavihku RaP.


21. 04. 2020, torek


20. 04. 2020, ponedeljek


17. 04. 2020, petek


16. 04. 2020, četrtek


15. 04. 2020, sreda


14. 04. 2020, torek


10. 04. 2020, petek


09. 04. 2020, četrtek


08. 04. 2020, sreda

Navodila za RaP – Socialne igre, se nahajajo v zavihku RaP.


07. 04. 2020, torek


06. 04. 2020, ponedeljek


02. 04. 2020, četrtek


01. 04. 2020, sreda


31. 03. 2020, torek

TJA-6R-MUS-2SK-31.03.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


30. 03. 2020, ponedeljek


27. 03. 2020, petek


26. 3. 2020, četrtek

ŠPO-6.b- 26.3.2020 Glej navodila v ponedeljek 23.3.


25. 3. 2020, sreda

Navodila za RaP – Socialne igre, ki so na urniku 3. uro, se nahajajo v zavihku RaP.


24. 3. 2020, torek

TJA -6B-MUS-2SK-24.3.2020 – Navodila najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj


23. 3. 2020, ponedeljek


20. 3. 2020, petek


19. 3. 2020, četrtek


18. 3. 2020, sreda

TJA


17. 3. 2020, torek

 MUS- 3. SKUPINA – TJA

TJA -6B-MUS-2SK-17.3.2020 – Navodila najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj

zvočni posnetek  https://www.ric.si/mma/N1912412K/2019061310492652/

17. 3. 2020 GUM Priprava za pouk na daljavo – 6. b

Vzgojno izobraževalna enota: Inštrumentalna in inštrumentalno vokalna glasba

Vzgojno izobraževalna tema: Sonata

Učni cilji: Učenci bodo spoznali novo inštrumentalno glasbeno obliko, seznanili se bodo z deli (zgradbo) sonate, seznanili se bodo z ustvarjalci sonate, utrdili bodo svoje znanje s pomočjo vprašalnika in poslušanja glasbenih primerov.

Neznani pojmi: sonata, komorna sonata, cerkvena sonata, tema z variacijami, pesemska oblika, menuet, rondo.

Spoštovani učenci. V naslednjih dneh bo naš pouk potekal na daljavo. Prsim, da upoštevate navodila in predelate učno snov ter rešite naloge, ki vam jih bom posredovala.  

V zvezke za glasbeno vzgojo napišete naslov in odgovorite na vprašanja, ki sledijo. Ne pozabite vprašanj prepisati v zvezke.

Obilo uspeha in raziskovanja pri delu vam želim.

Vaša učiteljica Petra.

 1. Preberi:

Sonata (iz italijanskega sonare, zveneti) je ciklična (večstavčna) instrumentalna glasbena oblika, ki jo izvajata eden ali dva solistična instrumenta. Navadno je sestavljena iz treh ali štirih samostojnih glasbenih stavkov.

Štiri-stavčno sonato običajno sestavljajo naslednji stavki:

 1. Allegro – v sonatni obliki
 2. Adagio – miren stavek, komponiran v trodelni pesemski obliki (ABA), kot variacije ali rondo (ABACABA)
 3. Menuet – plesni značaj. Obdrži se do Beethovna, ki ga zamenja s scherzom
 4. Finale (allegro) – živahen stavek, pri katerem oblika ni povsem utrjena; velikokrat kor rondo, lahko pa tudi sonatna oblika, tema z variacijami in redkeje fuga.(Glej učbenik stran 54 in 55, A. Pesek: Glasba danes in nekoč)

Najpomembnejši skladatelji sonat so bili Wolfgag Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven in Johannes Brahms.

Poslušaj glasbene primere:

 1. A. Mozart: Sonata v C-Dur KV 545 “Sonata Facile” 1. Stavek Allegro

https://youtu.be/LDIWm_fJcT8

Pozorno poslušaj in odgovori:

(V zvezek napiši naslov učne ure, prepiši v vprašanja in nanje odgovori.)

 • Katri inštrument izvaja glasbeno delo?
 • Kako imenujemo glasbenika, ki igra slišani inštrument?
 • Ugotovi kakšno tehniko skladanja je uporabil Mozart? (Pomagaj si z učbenikom stran 59. Zanima me ali je to tema z variacijami, menuet, ali sonatna oblika)
 1. Ludwig van Beethoven: Prvi stavek iz sonate v mesečini op. 27

https://youtu.be/CHkmC7Mp0gg

 • Tudi v tej sonati slišiš klavir. V čem se Beethovnova sonata razlikuje od Mozartove? (Pozoren/-a bodi na tempo, zgradbo, razpoloženje, dinamiko)
 1. Johannes Brahms; Sonata za klarinet in klavir v F-molu, opus 120, 1. stavek

https://youtu.be/_16io5rzmsQ

 • Koliko inštrumentov prepoznaš na posnetku in katere?
 • V katero družino glasbil bi uvrstil klarinet)
 • Ali klarinet sodi med aerofone? Razloži zakaj?

Ponovi!

Odgovori vprašanja:

 1. Koliko stavkov ima običajno sonata kot cikel?
 2. Katere glasbene oblike so značilne za posamezne stavke?
 3. Kaj veš o sonati?
 4. Razloži glasbena pojme (pomagaj si s spletnim brskalnikom):
 • Grave
 • Allegro

ZGO (17. 3.)

Učenci 6. b, pozdravljeni!

Morebitna vprašanja v zvezi s šolskim delom mi lahko v času, ko nismo v šoli zastavite po elektronski pošti: domen.cajnkar@gmail.com ali po e-asistentu (če bo urejena komunikacija po e-asistentu).

Če vam bom dal za nalogo reševanje učnih listov ali odgovarjanje na vprašanja, boste lahko tudi te odgovore poslali na moj e-mail, da vam jih preverim. Sicer bomo pa vaše delo od doma preverili tudi, ko se vrnemo v šolo.

Navodila za vaše današnje delo so v priloženi datoteki, ki si jo naložite na računalnik in jo odprete.

Uspešno delo in zdravje vam želim,

Domen Cajnkar


16. 3. 2020, ponedeljek

PONEDELJEK 16. 3. – TJA

IZBIRNI PREDMET – TEHNIKA Navodila so v prilogi: NIP TEHNIKA 16

MATEMATIKA – Delovni zvezek, str. 70 -71 – navodila v priponki

NARAVOSLOVJE – Preberite snov v učbeniku na straneh 78, 79 in 80 ter v zvezke zapišite snov, ki je v priponki.

SLJ – 16. 3.

16. 3. 2020

Ponedeljek, 2.ura 6.a ; 3.ura 6.b                                                                                                                                                                              

Drage učenke,

prvo športno uro na daljavo predlagam sprehod v Stražun. Izvedite ga sami ali v spremstvu staršev (brez prijateljev, sošolcev).  Spehod naj traja vsaj 45. min.

Ko boste hodili po gozdu, ga ne onesnažujte z odpadki!

Na poti opravite nekaj raztezalnih vaj .

Lep pozdrav,

učiteljica športa