02. 04. 2020, četrtek


01. 04. 2020, sreda


31. 03. 2020, torek

TJA-6R-MUS-2SK-31.03.2020 – Navodila za delo najdete v Google učilnici. LP Klemen Markelj


30. 03. 2020, ponedeljek


27. 03. 2020, petek


26. 3. 2020, četrtek

ŠPO-6.b- 26.3.2020 Glej navodila v ponedeljek 23.3.


25. 3. 2020, sreda

Navodila za RaP – Socialne igre, ki so na urniku 3. uro, se nahajajo v zavihku RaP.


24. 3. 2020, torek

TJA -6B-MUS-2SK-24.3.2020 – Navodila najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj


23. 3. 2020, ponedeljek


20. 3. 2020, petek


19. 3. 2020, četrtek


18. 3. 2020, sreda

TJA


17. 3. 2020, torek

 MUS- 3. SKUPINA – TJA

TJA -6B-MUS-2SK-17.3.2020 – Navodila najdete v spletni učilnici Google classroom. LP Klemen Markelj

zvočni posnetek  https://www.ric.si/mma/N1912412K/2019061310492652/

17. 3. 2020 GUM Priprava za pouk na daljavo – 6. b

Vzgojno izobraževalna enota: Inštrumentalna in inštrumentalno vokalna glasba

Vzgojno izobraževalna tema: Sonata

Učni cilji: Učenci bodo spoznali novo inštrumentalno glasbeno obliko, seznanili se bodo z deli (zgradbo) sonate, seznanili se bodo z ustvarjalci sonate, utrdili bodo svoje znanje s pomočjo vprašalnika in poslušanja glasbenih primerov.

Neznani pojmi: sonata, komorna sonata, cerkvena sonata, tema z variacijami, pesemska oblika, menuet, rondo.

Spoštovani učenci. V naslednjih dneh bo naš pouk potekal na daljavo. Prsim, da upoštevate navodila in predelate učno snov ter rešite naloge, ki vam jih bom posredovala.  

V zvezke za glasbeno vzgojo napišete naslov in odgovorite na vprašanja, ki sledijo. Ne pozabite vprašanj prepisati v zvezke.

Obilo uspeha in raziskovanja pri delu vam želim.

Vaša učiteljica Petra.

 1. Preberi:

Sonata (iz italijanskega sonare, zveneti) je ciklična (večstavčna) instrumentalna glasbena oblika, ki jo izvajata eden ali dva solistična instrumenta. Navadno je sestavljena iz treh ali štirih samostojnih glasbenih stavkov.

Štiri-stavčno sonato običajno sestavljajo naslednji stavki:

 1. Allegro – v sonatni obliki
 2. Adagio – miren stavek, komponiran v trodelni pesemski obliki (ABA), kot variacije ali rondo (ABACABA)
 3. Menuet – plesni značaj. Obdrži se do Beethovna, ki ga zamenja s scherzom
 4. Finale (allegro) – živahen stavek, pri katerem oblika ni povsem utrjena; velikokrat kor rondo, lahko pa tudi sonatna oblika, tema z variacijami in redkeje fuga.(Glej učbenik stran 54 in 55, A. Pesek: Glasba danes in nekoč)

Najpomembnejši skladatelji sonat so bili Wolfgag Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven in Johannes Brahms.

Poslušaj glasbene primere:

 1. A. Mozart: Sonata v C-Dur KV 545 “Sonata Facile” 1. Stavek Allegro

https://youtu.be/LDIWm_fJcT8

Pozorno poslušaj in odgovori:

(V zvezek napiši naslov učne ure, prepiši v vprašanja in nanje odgovori.)

 • Katri inštrument izvaja glasbeno delo?
 • Kako imenujemo glasbenika, ki igra slišani inštrument?
 • Ugotovi kakšno tehniko skladanja je uporabil Mozart? (Pomagaj si z učbenikom stran 59. Zanima me ali je to tema z variacijami, menuet, ali sonatna oblika)
 1. Ludwig van Beethoven: Prvi stavek iz sonate v mesečini op. 27

https://youtu.be/CHkmC7Mp0gg

 • Tudi v tej sonati slišiš klavir. V čem se Beethovnova sonata razlikuje od Mozartove? (Pozoren/-a bodi na tempo, zgradbo, razpoloženje, dinamiko)
 1. Johannes Brahms; Sonata za klarinet in klavir v F-molu, opus 120, 1. stavek

https://youtu.be/_16io5rzmsQ

 • Koliko inštrumentov prepoznaš na posnetku in katere?
 • V katero družino glasbil bi uvrstil klarinet)
 • Ali klarinet sodi med aerofone? Razloži zakaj?

Ponovi!

Odgovori vprašanja:

 1. Koliko stavkov ima običajno sonata kot cikel?
 2. Katere glasbene oblike so značilne za posamezne stavke?
 3. Kaj veš o sonati?
 4. Razloži glasbena pojme (pomagaj si s spletnim brskalnikom):
 • Grave
 • Allegro

ZGO (17. 3.)

Učenci 6. b, pozdravljeni!

Morebitna vprašanja v zvezi s šolskim delom mi lahko v času, ko nismo v šoli zastavite po elektronski pošti: domen.cajnkar@gmail.com ali po e-asistentu (če bo urejena komunikacija po e-asistentu).

Če vam bom dal za nalogo reševanje učnih listov ali odgovarjanje na vprašanja, boste lahko tudi te odgovore poslali na moj e-mail, da vam jih preverim. Sicer bomo pa vaše delo od doma preverili tudi, ko se vrnemo v šolo.

Navodila za vaše današnje delo so v priloženi datoteki, ki si jo naložite na računalnik in jo odprete.

Uspešno delo in zdravje vam želim,

Domen Cajnkar


16. 3. 2020, ponedeljek

PONEDELJEK 16. 3. – TJA

IZBIRNI PREDMET – TEHNIKA Navodila so v prilogi: NIP TEHNIKA 16

MATEMATIKA – Delovni zvezek, str. 70 -71 – navodila v priponki

NARAVOSLOVJE – Preberite snov v učbeniku na straneh 78, 79 in 80 ter v zvezke zapišite snov, ki je v priponki.

SLJ – 16. 3.

16. 3. 2020

Ponedeljek, 2.ura 6.a ; 3.ura 6.b                                                                                                                                                                              

Drage učenke,

prvo športno uro na daljavo predlagam sprehod v Stražun. Izvedite ga sami ali v spremstvu staršev (brez prijateljev, sošolcev).  Spehod naj traja vsaj 45. min.

Ko boste hodili po gozdu, ga ne onesnažujte z odpadki!

Na poti opravite nekaj raztezalnih vaj .

Lep pozdrav,

učiteljica športa