V torek, 12. oktobra je v izvedbi Poslovne skupnosti osnovnih šol, na OŠ Bojana Ilicha potekala podelitev odličij in priznanj Gustava Šiliha, ki se podeljujejo z namenom plemenitenja, ohranjanja in nagrajevanja naporov in dosežkov posameznikov na področju vzgoje in izobraževanja. Odličja in priznanja Gustava Šiliha se podeljujejo za dosežke, ki pomembno prispevajo h kvalitetnemu delu v vzgoji in izobraževanju, k razvoju pedagoške teorije in prakse ter k povezovanju z ožjim in širšim okoljem.

Med letošnjimi prejemniki priznanja je tudi naša učiteljica Nina Tomšič, za kar ji čestitamo in želimo veliko nadaljnjega zadovoljstva ob uspešnem in zavzetem delu.