Trajanje predmeta: 35 ur 

Nosilka predmeta: Teja Pintarič

Pri izbirnem predmetu boste:

  • Spoznali metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji in se seznanili z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju.
  • Se urili v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega dela,
  • razvijali eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, opazovanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.
  • S pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela utrdili, dopolnili in poglobili svoje znanje, spretnost in veščine, ki ste jih pridobili pri pouku kemije.

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.  

Imeli se bomo fino, saj se bo pri eksperimentih kadilo in pokalo, zato vabljeni.

Način pridobivanja ocene:

Ocenjevale se bodo spretnosti in veščine praktičnega.

Opis dela pri predmetu:

  • Izvajanje zanimivih eksperimentov
  • Laboratorijsko delo
  • Delo z literaturo