Ansambelska igra

IZBIRNI PREDMET

Izberejo lahko učenci: 7., 8. in 9. razreda                           

Število ur: 35 (32) – 1 ura tedensko ali (2 uri tedensko v enem polletju)                

Učiteljica: Petra Kozar Bežan

Temeljni namen predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Pri predmetu ansambelska igra lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. (Glasbena izobrazba ni pogoj za sodelovanje.) Izbirni predmet ANSAMBELSKA IGRA je enoleten, lahko pa se primerno nadgrajuje v  naslednjem letu (GLASBENA DELA ali GLASBENI PROJEKT). Izvaja se predvidoma 1 uro tedensko ali fleksibilno 2 uri na štirinajst dni.

Vabljeni, da se v  šolskem letu 2021 / 2021  vključite k izbirnemu predmetu ansambelska igra, še posebej, če vam glasba predstavlja sprostitev.

Predmet je zasnovan tako, da se zanj lahko odločite učenci v sedmem, osmem in devetem razredu. Zanimivo je, da tako dobimo zelo heterogene skupine in s tem možnost, da si med seboj izmenjujemo znanja in izkušnje.

Pri predmetu ansambelska igra se bomo učili igranja na mala glasbila (ORFF), kakor tudi na glasbila, ki jih že obvladate. Igrali in poustvarjali bomo Slovenske in svetovno znane glasbene uspešnice. Priredbe zanje bomo ustvarili sami in jih ob koncu šolskega leta predstavili na zaključnem koncertu.

Vabim vas, da se v čim večjem številu vpišete k predmetu, saj se bomo imeli lepo. Glasbeno predznanje ni pogoj!

Glasba je edini univerzalni jezik in študijske raziskave kažejo, da pevci in glasbeniki živijo dlje, saj glasba v njihovem vsakdanjem življenju blagodejno vpliva na počutje in premagovanje stresa, ki ga je v današnji družbi vse preveč.

Tudi vi, dragi učenci ste velikokrat  izpostavljeni stresnim situacijam, zato bo ANSAMBELSAK IGRA prava izbira za vas.

Petra Kozar Bežan