V 2. b – razredu smo v sredo, 10. 2. 2021, izvedli dan dejavnosti na temo POKLICI v kulturi in umetnosti (nekoč in danes). V dan dejavnosti smo vpletli nekatere vsebine projekta POGUM (POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih).

Na začetku dneva smo ponovili znanja povezana s slovenskim kulturnim praznikom, ki smo ga praznovali 8. februarja in se pogovorili o tem, kaj za nas pomeni KULTURA. Nato smo spoznali različna področja kulture in umetnosti ter poklice, ki so povezani s tema področjema. Ob pomoči IKT smo se sprehodili med poklici, ki jih srečamo v gledališču, muzeju, galeriji, v književnosti, likovni in glasbeni umetnosti.

Spoznali pa smo tudi poklice iz preteklosti: poet, pisar, tiskar, podobar in knjigovez.

V drugi polovici dneva dejavnosti smo se POGUM-no preizkusili v kulturno-umetniških poklicih iz preteklosti. Ustvarili smo »Prešernov sejem poklicev«.

Nina Tomšič, razredničarka 2. b

Oglejte si nekaj utrinkov…

Pisarka Amna.
Pisarka Alja.
Knjigovezka Zara Maria.
Razredni tiskarji so ustvarili tale zapis.
Nekaj razrednih knjig, ki so nastale ob pomoči spretnih knjigovezov.