Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 1 ura na teden
Nosilec predmeta: Petra Permozer

Komu je predmet namenjen? Vsem radovednežem, ki vas zanimajo živa bitja in raziskovanje okolice.

Izvedba: v učilnici ali na terenu

Cilji predmeta:

  • Razvijati pozitiven odnos do živega sveta,
  • Spoznati terenske in eksperimentalne metode dela,
  • Trdneje povezati teorijo z vsakdanjim življenjem,
  • Spoznati in poglobiti spoznanja o nujnosti sonaravnega bivanja,
  • Poglobiti spoznanja o nujnosti varovanja narave in živih bitij v njej.

                                                      Kaj bomo počeli?

  • Spoznali bomo osnove gojenja organizmov v vivariju, terariju, akvariju, insektariju,
  • Seznanili se bomo z značilnimi predstavniki živih bitij bližnje okolice,
  • V popoldanskem času bomo po dogovoru obiskali vivarij univerze v Mariboru, zavetišče za živali in Mariborski otok
  • Spoznali bomo negativne posledice človekovih posegov in njihov vpliv na organizme.

Vabljeni vsi učenci, ki imate radi naravo in ki vas veseli terensko delo in neposredni stik z živalmi in rastlinami.