Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Robert Hriberšek

Izdelki iz kovine so nepogrešljiv del našega vsakdana. Zato bodo učenci pri tem predemetu spoznali:

  • različne vrste kovin in njihove lastnosti;
  • se naučili osnov obdelovanja kovin
  • si ogledali proizvodnjo kovinskih izdelkov (kovinarska industrija)
  • načrtovali in izdelali izdelek iz kovine;
  • spoznali različne poklice v kovinski industriji.