Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. To pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih, kot do sedaj. Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

Vključitev vsaj dela učenk in učencev v šolske klopi je verjetnejša, če se bomo vsi potrudili izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji, od 7. 12. 2020 dalje. Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021, s katerim je določila naslednje ukrepe v zvezi z izvedbo šolskega koledarja in ocenjevanja znanja:

V tem šolskem letu bo le eno ocenjevalno obdobje, ki se bo za učence 9. razreda zaključilo s 15. 6. 2021,  za vse preostale učence pa 24. 6. 2021.
Sprejet je bil tudi sklep o številu potrebnih ocen v tem ocenjevalnem obdobju. Pri predmetih, ki so eno ali dve uri na teden, bo moral učenec pridobiti dve oceni oz. eno, v kolikor se predmet izvaja fleksibilno (izbirni predmeti). Pri predmetih, ki jih ima na urniku tri ure ali več, pa bo učenec moral do konca šolskega leta pridobiti vsaj tri ocene.

Verjamem, da si vsi učenci, vi starši in tudi mi želimo, da se otroci čimprej vrnejo v šolske klopi. Zavedamo se, da trenutno situacijo doživljamo različno in da se v tem času vsi  srečujete z veliki izzivi. Hvala za vsa opažanja, pohvale in priporočila, ki ste jih posredovali preko vaših predstavnikov v svetu staršev. Trudimo se po najboljših močeh, da bi pouk tekel kar se da nemoteno in prijazno do naših otrok, hkrati pa upoštevamo priporočila MIZŠ in ZRSŠ. Pomanjkljivosti in nesporazume skušamo sproti odpravljati, vas pa pri tem prosimo za potrpežljivost in da nam zaupate.

Spoštovani starši, v imenu vseh strokovnih delavcev šole se vam zahvaljujem za vso pomoč in podporo, ki jo nudite vašim in našim otrokom. Ob pojavu morebitnih težav vas prosim, da ste še naprej sproti v stiku z razredniki oziroma učitelji posameznih predmetov.

Vse dobro, predvsem pa zdravja vam želim in vas lepo pozdravljam.

 

Jasmina Voršič, v.d. ravnatelja