Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Ker šole ne bomo zagotavljale varstva otrok, boste imeli nekateri starši s tem težave. Obveščam vas, da v se tem primeru obveščam lahko varstvo otrok, zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole, šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20).

Razredniki učencev od 1. do 5. razreda, ki so se pred počitnicami še izobraževali v šoli, vam bodo tekom današnjega  dne posredovali prilagojene urnike in navodila za delo na daljavo. Pouk na daljavo bo za vse učence potekal preko Teamsov. Komunikacija staršev z razredniki in učitelji bo potekala preko eAsistenta.

V petek, 6. 11. 2020, bomo po prioritetni listi začeli z razdeljevanjem računalnikov, ki jih šola še ima na razpolago. O tem vas bo obveščala ga. Nina Babič, svetovalna delavka. Ker zaloga računalnikov ne zadostuje za pokritje vseh sporočenih potreb vas prosim, da tiste družine, ki ste sporočile to potrebo, razmislite ali računalnik res nujno potrebujete, saj je spremljanje pouka na daljavo brez težav in enostavno mogoče tudi preko pametnih telefonov.

Šola za učence, ki se izobražujejo na daljavo, in ki so v skladu s kriteriji upravičeni do brezplačnega toplega obroka ter ga potrebujejo, organizira topli obrok po enaki ceni kot za učence, za katere pouk poteka v šoli.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je naslednji:

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učence na topli obrok prijavijo starši preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. S prijavo učenci oz. njihovi starši privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

MOM bo s ponedeljkom, 9. 11. 2020 pričela z dostavo toplih obrokov za učence, katerih sezname smo jim po predhodnem zbiranju potreb že posredovali. Dostava toplih obrokov za te učence se bo vršila do uskladitve novih seznamov na podlagi včerajšnje okrožnice MIZŠ.

Prosim, da upoštevate naslednje:

  • dostava toplih obrokov se bo vršila med 11.00 in 14.00,
  • starši naj bodo med tem časom dosegljivi po telefonu, saj jih bodo naši vozniki pred prihodom tudi kontaktirali,
  • pri prevzemu je obvezna uporaba zaščitne maske.

V primeru, da izpolnjujete zgoraj zapisane kriterije in še niste sporočili potrebe po toplem obroku, lahko to čimprej sporočite šolski svetovalni službi na nina.babic@guest.arnes.si

Zaradi izrednih razmer je poslovni čas šole vsak delovni dan od 9.00 – 12.00. Kontakti za urejanje nujnih zadev so:

– tajništvo, Aleksandra Markuš: tajnistvo@konsak.si

– računovodstvo, Violeta Adamič: finance@konsak.si

– svetovalna služba, Nina Babič: nina.babic@guest.arnes.si

– pomočnica ravnatelja, Andreja Kuhar: andreja.kuhar1@guest.arnes.si

– v. d. ravnatelja, Jasmina Voršič: jasmina.vorsic@guest.arnes.si

Dnevi, ki so pred nami, bodo od vseh nas terjali veliko mero razumevanja, strpnosti in pomoči drug drugemu.

Vem, da bomo skupaj zmogli premagati tudi to preizkušnjo.

S spoštovanjem,

Jasmina Voršič

v. d. ravnatelja