Spoštovani starši in skrbniki!

Anketa o šolski prehrani in aktivnostih za vzpodbujanje zdravega prehranjevanja ter kulture prehranjevanja je anonimna in kratka, izpolnili jo boste v 5 – 10 minutah.

Anketa je namenjena izboljšanju šolske prehrane in dejavnosti za spodbujanje zdravega prehranjevanja in zdravega življenja.

Nahaja se na spletu, na povezavi https://www.1ka.si/a/291098

Aktivna bo od 23.6.2020 do 31.8.2020.

Rezultate bomo uporabili za izboljšanje šolske prehrane in dejavnosti.

Matej Pangerl, organizator šolske prehrane