Spoštovani starši, učenci.

V ponedeljek, 18. 5. 2020 naša šola ponovno odpira vrata za učence od 1. do 3. razreda, ki jih že nestrpno pričakujemo.  Zahvaljujemo se vam za vso podporo in sodelovanje, ki ste ga izkazovali v tem posebnem času. Posredujemo vam nekaj pojasnil o poteku pouka v naslednjih tednih.

Dragi učenci. Tiste, ki se boste v ponedeljek vrnili v šolo, z veseljem pričakujemo. Naša skupna skrb je, da se boste v šoli počutili dobro in varno. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi, samozavestjo in mirnim pristopom zmogli in uspešno izpeljali vrnitev v šolske klopi.

Osnovno izhodišče je, da se v šolo vračajo le ZDRAVI UČENCI. V skladu s priporočili NIJZ mora šola pred vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V ŠOLO, ki ste jo dobili preko elektronske pošte in s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Prosimo, da jo natančno preberete, natisnete, izpolnite in v ponedeljek podpisano prinesete s seboj. V primeru, da nimate tiskalnika, bomo ob vašem prihodu imeli na voljo nekaj praznih obrazcev, ki jih lahko takrat izpolnite in podpišete. Starši boste izjavo oddali dežurnemu učitelju na vhodu prvi dan prihoda v šolo. Brez te izjave nimamo zagotovila, da je vaš otrok zdrav, kar je predpogoj za vstop v šolo.

Šola bo učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, glede na možnosti smiselno prilagodila oblike in metode dela na daljavo.

Kaj bo potekalo v šoli in kaj še vedno na daljavo?

Od predvidoma 18. 5. 2020 se VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole. Podrobnejša navodila in opis dela bodo posredovana na elektronske naslove staršev, prav tako so objavljena tudi na tej spletni strani, v zavihkih posameznih razredov. Od predvidoma 25. 5. 2020 se VIZ delo za učence 9. razreda izvaja v prostorih šole. Predvidoma od 25. 5. 2020 dalje se lahko izvaja dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja.

Za učence od 4. do 8. razreda tudi od 18. 5. 2020 bo VIZ delo še naprej potekalo na daljavo (z izjemami dopolnilnega pouka, drugih oblik individualne pomoči za posameznike).

VIZ delo za učence 1.,2., 3. in 9. r, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih omejitev, se nadaljuje v obliki izobraževanja na daljavo.

Za učence bo v šoli v času pouka potekal obvezni program ter malica in kosilo. Izvajata se tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Učenci bodo vse šolsko delo opravili v šoli, saj domov ne bodo nosili nobenih pripomočkov in šolskega gradiva. V prvem tednu bo pouka potekal predvsem v smislu prilagoditvenega obdobja, delo bo usmerjeno v način dela in ravnanja učencev v drugačnih pogojih kot so jih bili vajeni pred zaprtjem šol in v postopno poglabljanje in nadgrajevanje dosežene ravni znanja, ki so ga učenci pridobili v času izobraževanja na daljavo. Ocenjevanja znanja v prvem tednu ne bomo izvajali. Preverjanje naj bo namenjeno predvsem ugotavljanju stopnje razumevanja in vrzeli v znanju.

Ob ponovnem začetku pouka nam želim veliko potrpežljivosti in razumevanja, predvsem pa se po dolgem času veselim da bo šola ponovno, vsaj za deloma zaživela.

Lepo vas pozdravljam.

v. d. ravnatelja

Jasmina Voršič