Zaradi ukrepov povezanih s koronavirusom vas obveščamo, da do nadaljnjega odpadejo vsi načrtovani roditeljski sestanki in vse pogovorne ure (dopoldanske in popoldanske). Komunikacija z razredniki in ostalimi učitelji naj poteka telefonsko ali preko eAsistenta. Ukrep velja do preklica.
Hkrati vas še enkrat prosimo, da bolne otroke obvezno zadržite doma in odsotnost telefonsko sporočite v tajništvo. Vse spremembe in obvestila bomo sprotno objavljali tudi na šolski spletni strani, zato vas prosimo, da jo redno spremljate.

Vodstvo šole