Vsebujejo ažurirane uradne informacije.

Aktualna informacija nadomešča vse dosedanje usmeritve

V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov. Pojav novega koronavirusa naj ne ohromi vsakdanjega življenja. Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri COVID-19 kot pri drugih okužbah dihal. Ministrstvo za zdravje in NIJZ natančno spremljata dogajanje, obveščata javnost o preventivnih ukrepih in pripravljata ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja okužb v Sloveniji.

Ministrstvo za zdravje v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih odloča, koordinira in določa relevantne ukrepe glede pogojev za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe (ter prihode iz teh držav) in glede gibanja prebivalstva na okuženih območjih, ter lahko začasno omeji ali prepove zbiranja ljudi (npr. po šolah). O tem mora Ministrstvo za zdravje nemudoma obvestiti tudi javnost.

Trenutna epidemiološka situacija NE narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju (NIJZ, 5.3.2020).


V kolikor NIJZ na naši instituciji potrdi primer okužbe z novim koronavirusom (SARS- CoV-2) bodisi med zaposlenimi bodisi med uporabniki, bo epidemiolog ali epidemiologinja NIJZ z nami nemudoma vzpostavila stik in nam podala natančna in jasna navodila glede nadaljnjih postopkov in predvidenih ukrepov.

RELEVANTNI VIRI INFORMACIJ

 1. Ker se razmere in ukrepi hitro spreminjajo, se redno seznanjajte in upoštevajte priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
  Kontaktne številke območnih enot NIJZ najdete na naslednjih povezavah:
  OE Celje: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-celje
  OE Koper: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-koper
  OE Kranja: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-kranj
  OE Ljubljana: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-ljubljana
  OE Ravne: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-ravne-na-koroskem
  OE Novo mesto: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-novo-mesto
  OE Nova Gorica: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-nova-gorica
  OE Murska Sobota: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-murska-sobota
  OE Maribor: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-maribor
 2. Ministrstvo za zdravje zagotavlja ažurne informacije glede aktualnega stanja in predstavlja osnovno vstopno točko za vse informacije glede potrebnega ravnanja.
 3. Ministrstvo za zunanje zadeve ažurno seznanja javnost na spletni strani in družabnih omrežij @MZZRS glede na sprejete ukrepe v sosednjih državah. Konzularna služba MZZ, veleposlaništvo RS v Rimu in Pekingu in Generalni konzulat RS v Trstu so v stikih z italijanskimi in kitajskimi oblastmi in redno spremljajo situacijo.
 4. Informacije o novem koronavirusu so zbrane na portalu državne uprave GOV.SI.
 5. Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na
  European Centre for Disease Prevention and Control.
 6. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ažurno spremlja vse komunikacijske točke in redno posodablja informacije na svoji spletni strani ter na spletnih družbenih omrežjih MIZŠ.

SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)
Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Koronavirus