Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus.

S higienskimi ukrepi zmanjšamo tveganje za okužbo posameznika in preprečujemo nadaljnjo širjenje okužbe.

Kako se virus prenaša?
Virusi se prenašajo s kužnimi kapljicami, ki nastajajo pri smrkanju, kašljanju, kihanju, govorjenju ipd.


Širjenje okužbe preprečujemo:

 • Če učenec zboli, naj ne hodi v šolo. Starši so o tem dožni takoj obvestiti šolo. Če otrok zboli v šoli, učitelj TAKOJ obvesti starše. V šoli se učenca odpelje v ta namen predviden prostor, kjer počaka na starše ob varstvu delavca šole. Starši so dolžni učenca oz. otroka prevzeti čimprej.
  Koordinator pripravi seznam dežurnih učiteljev, ki morajo biti na razpolago v času obratovanja šole in bodo skrbeli za izolirane otroke.
  Obolel otrok in dežurni učitelj morata nositi zaščitne maske, ki bodo shranjene v prostorih, namenjenih izolaciji.
 • Ob prihodu v šolo in odhodu iz nje naj starši vedno poskrbijo za umivanje rok sebi in otroku z milom in vodo.
 • Pogosto umivanje rok z vodo in milom (vsaj 20 sekund oz. toliko časa, da si 2 x zapojemo pesmico “Ringa, ringa raja”).
 • S higieno kašlja in kihanja; kadar kašljamo ali kihamo, si usta zakrijemo s papirnatim robčkom oz. kašljamo v rokav ter roke operemo.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • Pogosteje se čistijo površine, ki se jih dotika z rokami (kljuke, ograje, stolčki, igralni kotički, igrače, …).
 • Ob morebitnem sumu na bolnega otroka se takoj pokliče starše, da otroka odpeljejo domov.
 • Za žejo imajo otroci preko celega dne na razpolago čaj in vodo.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • Ker se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo, svetujemo, da se redno seznanjate z njimi in upoštevate priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V skladu z navodili Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport (MIZŠ) ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo pripravili ukrepe in z njimi obvestili vse zaposlene. Učence in zunanje obiskovalce bomo z njimi seznanili takoj v ponedeljek, po izteku zimskih počitnic.

V šoli smo sprejeli naslednje ukrepe v zvezi s preventivo:

 • medsebojno ozaveščanje o vsakodnevnih preventivnih ukrepih,
  dosledna in za manjše otroke vodena, nadzorovana skrb za umivanje rok,
 • upoštevanje pravil higiene kašlja,
 • redno zračenje prostorov,
 • povečana skrb tehničnih služb za čiščenje kritičnih točk in razkuževanje prostorov,
 • redno, dnevno, krajše sestajanje odgovornih za sprotno koordiniranje, medsebojno komuniciranje in obveščanje,
 • bolni posamezniki naj ostanejo doma.

Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z okrožnico sporočata, da v Sloveniji ni razloga za preplah. Na mestu je skrb za zadostno spanje, zdravo prehrano, zadostno pitje tekočin.
Prosimo tudi, da posamezniki sami spremljate in upoštevate preko spletnih strani navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za zdravje in po svojih močeh in odgovorno izvajate preventivne ukrepe za skupno dobro.
V zvezi s tem vas seznanjamo s splošnimi preventivnimi in specifičnimi ukrepi (NIJZ), ki jih najdete na spodnjih povezavah:

https://www.nijz.si/

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzb-dihal-in-drugih-podobnih-obolenj-v-vrtcihsolah
https://www.nijz.si/koronavirus-sars-cov-2-gradiva
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-za-splosno-javnost

NE POZABIMO NA POGOSTO IN TEMELJITO UMIVANJE ROK
TER HIGIENO KAŠLJANJA IN KIHANJA!

UKC Maribor: vprašanjem v zvezi z novim koronavirusom je namenjena številka 031 653 929, ki bo dosegljiva vsak dan od 7. do 22. ure.

Higiena kašlja
Higiena rok
Znaki okužbe

Vir:
Večer, 29. 2. 2020
NIJZ, 29 .2. 2020