Dragi učenci!

Vabimo vas, da izpolnite anketo o šolski prehrani in dejavnostih, ki jih šola izvaja za vzpodbujanje zdravega prehranjevanja in kulture prehranjevanja.

Anketo odprete s klikom na naslednjo povezavo: https://www.1ka.si/a/224305

Anketa bo aktivna do 25.6.2019.

Rezultate bomo uporabili za izboljšanje šolske prehrane in dejavnosti.

Hvala za sodelovanje,

Matej Pangerl, organizator šolske prehrane