Spoštovani starši in skrbniki!

Vabimo vas, da izpolnite anketo o šolski prehrani in dejavnostih, ki jih šola izvaja za vzpodbujanje zdravega prehranjevanja in kulture prehranjevanja.

Anketo odprete s klikom na naslednjo povezavo: https://www.1ka.si/a/224298

Anketa bo aktivna do 31.8.2019.

Rezultate bomo uporabili za izboljšanje šolske prehrane in dejavnosti.

Matej Pangerl, organizator šolske prehrane