Trajanje predmeta: 35 ur

Izvajanje predmeta: 1 ura na teden

Nosilec predmeta: Nika Švaljek

Astronomija je znanstvena veda, ki se ukvarja z opazovanjem in razlago zunajzemeljskih pojavov v Vesolju.

Astronomija je nastala v trenutku, ko se je človek prvič zazrl v nebo in opazoval zvezde nad obzorjem. Menjavanje dneva in noči kot posledica dnevnega gibanja Zemlje okoli Sonca in menjavanje Luninih men kot posledica gibanja Lune okoli Zemlje bo rdeča nit omenjenega predmeta.

V sklopu Sonce, Luna in Zemlja boste:

 • spoznali lego, velikost, oddaljenost omenjenih teles,
 • ugotovili kakšen relief imata Luna in Zemlja,
 • spoznali kakšen je pogled na Sonce, Luno in Zemljo iz vesolja,
 • spoznali pojava Lunin in Sončev mrk,
 • opazovali Lunine mene,
 • odgovorili na vprašanja kot so:
 • Zakaj imamo noč in dan?
 • Zakaj imamo štiri letne čase?
 • Kaj je senca?
 • Ali je Zemlja ploščata ali okrogla?
 • Kakšna je razlika med heliocentričnih in geocentričnih sistemom?
 • Spoznali nekaj značilnosti planetov v naši galaksiji.

Del predmeta bomo izvajali tudi praktično, kje bomo izdelovali sončne ure, opazovali nebo podnevi in ponoči. V sklopu nočnega opazovanja neba se bomo podrobneje seznanili z orientacijo na nebu, kjer bomo spoznali značilne zvezde in ozvezdja na naši geografski širini.

Sklop Sonce, Luna in Zemlja je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.