Tretji petek v mesecu novembru smo se priključili vseslovenskemu projektu TZTradicionalni slovenski zajtrk in obeležili dan slovenske hrane.Tako kot vsako leto, so tudi letošnji tradicionalni slovenski zajtrk sestavljali kruh, mleko, maslo, med in jabolka lokalnih proizvajalcev.

Dan smo pričeli s kulturnim in zdravim prehranjevanjem, nato pa smo se pogovorili o pomenu zajtrka in TZ2vseh njegovih sestavinah.

Temu o sledile aktivnosti v okviru naravoslovno obarvanega dneva dejavnosti za učenke in učence od 1. do 9. razreda (izjema tretješolci zaradi plavalnega tečaja in četrtošolci zaradi izvedbe dneva dejavnosti v šoli v naravi).

Tako smo učenke in učence ozaveščali o:

–  pomenu in prednosti lokalno pridelanih živil,

– pomenu pestrosti prehrane,

– pomembnosti vnosa tekočine v telo,

– pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje,

– o pravilnem ravnanju z odpadki,

– o pomenu zdravega življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi.

 

Zapisala: Nina Tomšič

TZ4

TZ5

TZ6 

TZ7