Odkrivajmo preteklost mojega kraja – 7. in 8. razred

 

Trajanje predmeta: 35 ur

Izvajanje predmeta: 1 ura na teden (ali 2 uri tedensko v enem polletju)

Nosilec predmeta: Domen Cajnkar

Pri predmetu Odkrivajmo preteklost svojega kraja se bomo podali na zanimivo pot raziskovanja nekaterih zgodovinskih poglavij in pojavov, ki se močno dotikajo tudi slovenskega prostora. Še posebej se bomo posvetili zgodovini našega mesta – Maribora.

Pri delu bodo v ospredju dejavne oblike učenja in poučevanja (učenje ob resničnih zgodovinskih primerih, terensko delo – v obliki zaokroženega časovnega sklopa, priprava referata, spoznavanje vsakdanjega življenja nekoč itd.). Učenci bodo spoznavali tudi zgodovinsko literaturo in vire ter raziskovalno delo z njimi. V ta namen bomo obiskali tudi muzej in/ali arhiv.

Predmet sestavljajo 4 tematski sklopi, ki se povezujejo z vsebinami zgodovine kot rednega predmeta:

Srednjeveške zgodbe (igre, viteštvo, bolezni, oblačila, prehrana, preganjanje čarovnic, plemiške družine,…)

Kako smo potovali? (razvoj prometa in prometnih sredstev pri nas, vrste prometa na naših tleh, začetki potovanj in turizma, slovenski izumitelji na področju prometa,…)

Slovenci kot vojaki (Slovenci v različnih vojskah in vojnah, vojaške enote v Mariboru, poveljniki slovenskega rodu,…)

Selitve skozi zgodovino (vzroki in posledice selitev na našem ozemlju, selitve v Mariboru, otroci v selitvah, znani slovenski izseljenci,…)

Izmed teh 4 vsebinskih sklopov bomo izbrali in obravnavali 2 sklopa. Predmet je enoleten in ga učenec lahko izbere v 7. ali 8. razredu.

Če te zanima zgodovina, če želiš bolje spoznati zgodovino domačega mesta in želiš izvedeti, kako sploh raziskujemo preteklost, te vabim, da se prijaviš!