Izbirni predmet Filozofija za otroke 7., 8. in 9. razred

Izvajalka predmeta: Estelle Polič

Pouk poteka sproščeno, v obliki pogovorov, debat in delavnic. Učenci lahko odpirajo nove teme, ki jih zanimajo. Namen predmeta je spodbuditi lastno mišljenje, spoznati predsodke in stereotipe, se učiti sprejemati drugačnost in spoznavati sebe. Dotaknili se bodo tem, kot so, kdo sem jaz, moja samopodoba, domišljija in sanje, kakšno moč imajo moje misli ter kako prepoznati in izražati čustva.

Vsako leto je predmet samostojna celota, ki ne zahteva udeležbe pri pouku leto poprej. V sedmem razredu se tako imenuje kritično mišljenje, v osmem etika raziskovanja in v devetem jaz in drugi.